MGYK Budapesti Szervezet budapesti küldöttek részére


Meghívó

 

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr!

 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezete Választói Küldöttközgyűlést hív össze, amelyre meghívunk minden megválasztott küldöttet szavazati joggal.

Meghívunk minden gyógyszerészt, aki a Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének a tagja.

 

A Budapesti Elnökség a Küldöttközgyűlés időpontját

2019. november 4. (hétfő) 14:00-ra
(regisztráció: 13:30 órától)

összehívta, mint Választói Küldöttgyűlést.

 

Helyszín: Benczúr Hotel (1068 Budapest, Benczúr utca 35.)

 

A Küldött Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Megnyitó
2. Mandátumvizsgáló Bizottság választása
3. Szavazatszámláló Bizottság választása
4. MGYK Országos küldöttek választása (74 fő)
5. Budapesti Elnök választása (1 fő)
6. Budapesti Alelnökök választása (3 fő)
7. Budapesti Elnökségi tagok választása (7 fő)
8. Budapesti Felügyelő Bizottsági Elnök választása (1 fő)
9. Budapesti Felügyelő Bizottsági tagok választása (5 fő)
10. Budapesti Etikai Bizottsági Elnök választása (1 fő)
11. Budapesti Etikai Bizottsági tagok választása (6 fő)Amennyiben a Küldött Közgyűlés a fent meghirdetett időpontban határozatképtelen lenne, a Küldöttgyűlést ugyanaznap 14:30 órára az Elnökség ismételten, változatlan napirenddel összehívja.

 

Kérem a budapesti küldötteket, hogy a Választások sikeres lebonyolítása érdekében tisztelje meg jelenlétével a Küldött Közgyűlést.

 

A Választás menete a következő:

Szavazni kizárólag a Küldöttgyűlésen kiosztott szavazólappal lehet, szavazati joggal csak a megválasztott budapesti küldöttek rendelkeznek.
A szavazólap átvételét a választásra jogosult az aláírásával köteles igazolni.
Szavazólapon a szavazatot úgy kell leadni, hogy a megválasztani kívánt személy neve mellé a szavazó két egymást metsző vonalat tesz.

Az országos küldöttnek az tekintendő, aki a leadott szavazatok közül a legtöbb szavazatot kapta.
Az eredményt a leadott szavazatok számának sorrendjében kell kihirdetni. Egyenlő számú szavazat esetén, ha a személyek száma meghaladja a megválasztható országos küldöttek számát (74 fő), úgy közöttük ismételt szavazással kell dönteni. Azonos szavazatszám esetén a Szavazatszámláló Bizottság tagjai nyílt szavazás alapján állapítják meg azt a személyt, aki az országos küldött listára kerül.

 

Elnök, alelnök, tagok, FB elnök, FB tagok, EB elnök és EB tagok választása
5-11. napirendi pontok titkos szavazással történik

 

Személyes bemutatkozás lehetőségét kell biztosítani az 5-11. csoportban tartozó személyeknek.
A bemutatkozás időtartama maximum 2 perc, amelyet a rövid szakmai önéletrajz helyettesit. Megjelent a Budapesti Patikus honlapon. (https://www.budapestipatikus.hu/  -->Szakmai önéletrajz)

 

A Választás eredményét a TVB elnökének kell bejelenteni a Küldöttgyűlésen.

 

Megválasztottnak az tekintendő, aki a leadott szavazatok közül a legtöbb szavazatot kapta.

 

Azok, akik megválasztásra kerülnek és az MGYK Budapesti Szervezet tisztségviselői lesznek (elnök, alelnökök, elnökségi tagok, FB és Etika az MGYK Alapszabálya alapján összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenni.

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

Budapest, 2019. október 18.

 


Dr. Hetényi László
jelenlegi budapesti elnök

 

pdf A Meghívó PDF formátumban ide kattintva olvasható! (126 KB)

document A Meghívó Word formátumban ide kattintva olvasható! (133 KB)

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo