k dedinszkyA PRO HOMINE NOBILE PHARMACIAE a magyar gyógyszerészetért kifejtett kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenység elismerésére adományozható.

 

Dedinszky Csabáné dr., született Nagy Mária, édesanyja révén gyógyszerész családból származik. 1979-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet, 1984-ben pedig gyógyszerügyi szervezés szakgyógyszerészi vizsgát szerezett.
1979-1996 között a Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központnál dolgozott, ezt követően az Újpalota Gyógyszertár jogelőd nélküli újonnan létesített magángyógyszertárban. 1998-2020 között a NOVODATA Zrt.-nél mint gyógyszerészigazgató, majd mint vezető gyógyszerész szakértő tevékenykedett.

 

Közforgalmú gyógyszerészként sokat segített a 90-es években indult gyógyszertári számítógépes rendszerek fejlesztésénél, és a több mint két évtizeden át tartó országjáró, sokat segített a rendszerek gyakorlati alkalmazásában.

 

Hozzászólásaival, javaslataival mindig a gyógyszerészek érdekeit képviseli!

Dr Szabo Sandor

Szabó Sándor 1941-ben Zalaegerszegen született, Pannonhalmán érettségizett, majd 1966-ban Budapesten szerzett gyógyszerészi diplomát. Tizennégy éven át az Egis-ben, azt követően pedig 1988-ig a Medimpexnél volt különböző vezetői státuszokban. Ezután a Biopharm Kft, majd a Medipharma Kft. ügyvezető igazgatója. 1999-ben miniszteri biztos. Gyógyszerészi diplomája mellett gyógyszertechnológiai szakmérnöki diplomát szerzett, 1982-ben doktorált. Az UNIDO szakértőjeként számos európai, afrikai és latin-amerikai országban vett részt különböző gyógyszeripari fejlesztésekben.

Klebovich2 200812 200x300

800px Tisztikereszt2 195x300

Magyarország köztársasági elnöke 2020. március 15-én,

a nemzeti ünnep alkalmából, a miniszterelnök előterjesztésére kitüntetéseket adományozott.

 

Prof. Klebovich Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa a bioanalitika és farmakokinetika szakterületén elért tudományos eredményei, széles körű tudományszervező tevékenysége, valamint a hazai gyógyszerkutatás nemzetközi elismertségének növelésében vállalt szerepéért Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült.

 

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

A hagyományoknak megfelelően idén is Gyógyszerész Köztestületi Napok keretében, 2019. december 6-án a Danubius Hotel Arenában került sor a Magyar Gyógyszerészi Kamara, a Pharmacia Alapítvány és az EGIS Gyógyszergyár által alapított kitüntetések átadására. Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek!

 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA ARANYÉRME a magyar gyógyszerészetért kifejtett kimagasló tevékenység, a példaértékű aktivitású életmű elismeréseként adományozható.

 

2019-ben az MGYK Országos Elnöksége a díjat dr. Melczer Mária Ágnesnek adományozza.

 

Dr. Melczer Mária Ágnes a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 1971-ben szerezte diplomáját, majd 1981-ben szakvizsgát tett. Pályáját a Békés Megyei Tanács Gyógyszertári Központjában kezdte beosztott gyógyszerészként, majd vezetői beosztásban dolgozott. 1996-ban privatizálta a békéscsabai „Isteni Gondviselés Gyógyszertárat”, azóta folytatja magángyógyszerészként hivatását. 1994 óta meghatározó szerepet vállalt a Magyar Gyógyszerészi Kamarában. 1994-2002 között a Békés megyei szervezet elnökeként, 2002-2006 között alelnökként és az országos Etikai Bizottság tagjaként tevékenykedett, majd 2006 óta ismét elnökként képviseli a megye gyógyszerészeinek érdekeit.

 

Egészségügyi Miniszteri Dicséretben részesült 1999-ben, 2003-ban Pro Sanitate emlékérmet kapott, majd 2007-ben elnyerte a Batthnyányi-Strattman László díjat is.

 

A gyógyszertárral egy épületben is lakik, így kvázi 24 órás szolgálatra is alkalma adódik. Hitvallása szerint: „Az etikus, hagyományokon alapuló gyógyszerészetben hisz, mely a beteg, elesett ember szolgálatában teljesedik ki.” A helyi közösséget nem csak gyógyszerészként, de mint az evangélikus egyház presbitere, jegyzője is szolgálja.

 

PRO PHARMACIE DÍJ

 

A Pharmacia Alapítvány kurtatóriuma idén a díjat prof. dr. Marton Sylvának ítélte.

Prof. dr. Marton Sylvia 1972-ben szerzett gyógyszerész diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Egy évig dolgozott a Chinoin Gyógyszergyárban kihelyezett munkatársaként, majd a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében folytatta munkáját, ahol 2013-ig magyar és angol nyelven is képezte a gyógyszerészhallgatókat. Részt vett új tantárgyak beindításában, a szakképzés és a kötelező továbbképzés rendszerének elindításában. Egyetemi kutatóként kutatási témája elsősorban a módosított hatóanyagleadó rendszerek voltak, mint például a TTS rendszerek publikáció, közleményei is ezen területhez kötődnek.

 

A Magyar Gyógyszerész Kamara alapító tagja, 17 évig választott elnökségi tag volt. Megalapítója és elnöke volt az Oktatási Bizottságnak, valamint folyamatosan budapesti és országos küldöttként is tevékenykedett. Jelenleg a Felügyelő Bizottság tagja. Mindig lelkesen és odaadóan képviselte a gyógyszerészek érdekeit.

 

 

PRO PRAXIS PHARMACIAE

A díj a pályakezdő gyógyszerészek hivatás iránti elkötelezettségének, szakmai fejlődésének és eredményes gyakorlati tevékenységének elismerésére adományozható. Évente öt fiatal gyógyszerész nyerheti el.

Az idei év díjazottai:

 

 

Juhászné dr. Fejes Viktória, a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórház klinikai gyógyszerésze. A LIV. Rozsnyay Mátyás Emlékversenyen a „Rövidbél-szindrómás betegek orális rehidráló terápiájának fejlesztése” című előadásával abszolút I. helyezést ért el.

 

Dr. Kőhegyi Judit, a hódmezővásárhelyi Zrínyi utcai gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze, a 2019. évi Rozsnyai Mátyás Emlékverseny „Közforgalmú gyógyszerellátás” terület I. helyezettje.

Dr. Lőrik Marcell, a bábolnai Mária Gyógyszertár szakgyógyszerésze, a Kamara Közgazdasági Munkabizottsága és az országos Felügyelő Bizottság tagja.

 

Dr. Tamás Bianka, a győrújbaráti Erzsébet Gyógyszertár szakgyógyszerésze, a Győr-Moson-Sopron megyei FIGYOK aktív tagja.

Dr. Virágné dr. Vizdák Mária, a mezőtúri újvárosi gyógyszertár szakgyógyszerésze.

 

 

A PRO HOMINE NOBILE PHARMACIAE

a magyar gyógyszerészetért kifejtett kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenység elismerésére adományozható. Ezt az elismerést is évente öt fő nyerheti el.

 

Az idei év díjazottai:

 

Dr. Czikray Tamás, a kondorosi gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze, a Kamara országos Felügyelő Bizottságának tagja.

 

 

 

Dr. Rőczey Norbert, a szolnoki Szent Miklós Gyógyszertár vezetője, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet elnöke volt több cikluson át. A megyei gyógyszerészek érdekképviselőjeként kiváló kapcsolatot alakított ki a megyei önkormányzattal és a szakmai szervezetekkel, megalapozott szakmai érvekkel védte a gyógyszerészek érdekeit országos fórumokon. Az országos és Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kamara dr. Rőczey Norbert szakmai munkáját, aktív vezetői tevékenységét e díjjal is el kívánja ismerni.

 

Dr. Serhalné dr. Juni Emília, a veszprémi Cholnoky Ferenc kórház intézeti főgyógyszerésze, az MGYK Kórházi-Klinikai Területi Szervezetének több cikluson át elnökségi tagja.

 

Sramkó Györgyné dr., született Keresztes Klára, a Vas Megyei Gyógyszertári Központ galenusi laborjának, majd a jáki patika vezetője volt évtizedeken át. A mai napig aktív közforgalomban dolgozó gyógyszerész.

 

Dr. Télessy István Gábor a bagi Generáció Patika személyi jogos gyógyszerésze, az SZTE és PTE címzetes docense, a Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégiumnak, majd Tagozatnak az elnöke.

 

A TANTUS AMOR OPERIS PHARMACIAE

elismerés a gyógyszerészi pálya szeretetéért, kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként, példamutató életműért adományozható. Évente öt fő nyerheti el, nyugállományba vonuláskor, 60. születésnapon és/vagy az azt követő 5 évenkénti születésnapok alkalmából.

Az idei év díjazottai:

 

Dr. Burgetti Lászlóné dr., született Pálmai Anikó, a halásztelki Szent Erzsébet Gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze.

 

Hanyecz Imréné dr., született Szabó Mária Ilona, a marcali Hársfa Patika volt személyi jogos gyógyszerésze.

 

Dr. Koroknay László, a lébényi gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze, idén 80 éves.

 

Pecze Miklósné dr., született Tóth Erzsébet a karcagi Oroszlán Gyógyszertár volt személyi jogos gyógyszerésze.

 

Spieglné dr. Berinszki Zsuzsa, a pilisi Family Gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze

 

Az EGIS és az MGYK által a 2016-os Patikanapon alapított "Kiváló Gyógyszerészi Gondozásért Díj"-at a gyógyszerészi gondozás területén végzett kiemelkedő munkájáért adományozzák. Odaítéléséről a Területi Elnökök értekezlete dönt.

Az EGIS támogatásával az I. helyen díjazott 250 000 forintot, a II. helyezett 200 000 forintot a III. helyezett pedig 150 000 forintot is kap az oklevéllel.

Az oklevelet idén dr. Újfalussy Györgyné, az EGIS Kormánykapcsolatokért felelős igazgatója és dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke adták át.

 

A Kiváló Gyógyszerészi Gondozásért Díj I. helyezettje 2019-ben dr. Keller Tamásné dr. Umhauser Anna, a szigetszentmiklósi Mellisa gyógyszertár személyi jogos gyógyszerésze.

 

A Kiváló Gyógyszerészi Gondozásért Díj II. helyezettje 2019-ben dr. Somogyi Orsolya, a rácalmási Patika 52 Gyógyszertár gyógyszerésznője.

 

A Kiváló Gyógyszerészi Gondozásért Díj III. helyezettje 2019-ben Gőtze Endréné dr. Sólyom Ildikó gyógyszerésznő, a budapesti Belvárosi gyógyszertárd személyi jogos gyógyszerésze.

 

 Gőtze Endréné dr. Sólyom Ildikó

 

Az EGIS és az MGYK 2017-ben a gyógyszertári asszisztensek, szakasszisztensek munkájának elismerésére is alapított pályázat útján elnyerhető díjat. A díj megnevezése: „Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj”, amelyet a szakma iránti elhivatottságáért és empatikus magatartásáért adományozzák, és a szabályzat értelmében minden évben maximum 6 pályázó nyerheti el. A pályázat elbírálását a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara bevonásával végzi a Területi Elnökök Értekezlete. A díjazottak az oklevéllel együtt 100 000 forintos pénzjutalmat is kapnak. Az oklevelet dr. Újfalussy Györgyné, az EGIS Kormánykapcsolatokért felelős igazgatója és dr. Balog Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke adták át.

 

A 2019-es év díjazottjai:

 

Dr. Fodor Andrásné, a debreceni Thaly Kálmán Gyógyszertár szakasszisztense,

 

Ivádyné Érsek Márta, a székesfehérvári Szent György Egyetemi Oktató Kórház Intézeti Gyógyszertár szakasszisztense,

 

Mészár Margit, a gyomaendrődi Aranysas gyógyszertár szakasszisztense,

 

Pintérné Kiss Mária, a karcagi Oroszlán gyógyszertár szakasszisztense,

 

Póka Miklósné, a gyöngyösi BENU Gyógyszertár Gyöngyös Mixtura Gyógyszertár szakasszisztense,

 

Vizes Beáta – a soproni Segítő Mária Gyógyszertár szakasszisztense.

 

 

Forrás: mgyk.hu

Fotók: dr. Nagy Vilmos és Papp Tímea

 

A KITÜNTETTEKNEK GRATULÁLUNK!

 

Dr. El Koulali Zakariás az új országos tiszti főgyógyszerészDr. Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója december elsejei hatállyal kinevezte dr. El Koulali Zakariást az OGYÉI Tisztigyógyszerészeti Főosztály új főosztályvezetőjévé, aki az országos tiszti főgyógyszerészi teendőket is ellátja.

 

El Koulali Zakariás 2005-ben szerzett gyógyszerészi diplomát a Budapesti Semmelweis Egyetemen. Gyógyszerellátási gyógyszerészet szakképesítéssel rendelkezik. Gyógyszerész-közgazdász másoddiplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte 2015-ben.

2005-től közforgalmú gyógyszertárban dolgozott 2016-ig, amikor az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Tisztigyógyszerészeti Főosztályára került. 2017 februárjától vezeti a Közép-magyarországi régiót és 2018 júniusától megbízott főosztályvezetőként irányította a Tisztigyógyszerészeti Főosztályt is.

 

Gyógyszerész feleségével közösen nevelik négy gyermeküket.

 

Kinevezéséhez a Kamara nevében is gratulál és tevékenységéhez sok sikert kíván

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

Dr. Botz LajosDr. Botz Lajos egyetemi tanárt bízta meg dr. Miseta Attila rektor a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának (PTE GYTK) vezetésével 2019. május 15-től. A PTE GYTK Kari Tanácsa 2019. május 6-ai ülésén 18 igennel, és 2 tartózkodással támogatta dr. Botz Lajos pályázatát.

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo