A 2022. január 17-én megjelent 64. számú koronavírus tájékoztatót követően – részben a Magyar Közlöny 2022. évi 41. számában március 4-én megjelent jogszabály-módosításra, részben pedig a 2022. március 2-i kormányinfón elhangzottakra tekintettel – esedékessé vált a soron következő tájékoztató elkészítése is. Az alábbiakban közöltek figyelembevételét kérem és javasolom valamennyi gyógyszertári gyógyszerésznek és kamarai tagnak.

 

 

1. A maszkhasználattal kapcsolatos új járványügyi intézkedésekről

 

- Hatályát vesztette „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet” 6. alcíme (A járványügyi készültségi időszak szabályai), amely szerint „9. § A járványügyi készültségi időszak szabályai - így például a maszkviselés szabályai - a veszélyhelyzet idején is fennmaradnak.”

 

- Hatályukat vesztették „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet” módosítása értelmében a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alábbi alcímei (és a hozzájuk kapcsolódó rendelkezések)


o A maszkviselési szabályok
o A védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának általános szabályai
o A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
o Jogkövetkezmények
o Értelmező rendelkezések

 

- Az „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet” módosítása értelmében visszavonásra került


o az egészségügyért felelős miniszter arra vonatkozó felhatalmazása, hogy „az egészségügyi intézmény területén”,
o a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter felhatalmazása, hogy „a szociális intézmény területén”
a maszkviselés szabályait rendeletben állapítsa meg. Ezzel párhuzamosan

 

- hatályát veszti a „31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi és szociális intézmények területén történő maszkviselés szabályairól”.

 

- Ugyanakkor „A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet” módosítása értelmében a maszkviseléssel kapcsolatos eddigi szabályok megsértése miatt március 7-ét megelőzően elindított eljárásokat „az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni”.

 

2. A védőoltásokkal kapcsolatos új járványügyi intézkedésekről

 

- Hatályát veszti az „598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a munkahelyek koronavírus elleni védelméről”. E rendelet célja annak biztosítása volt, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek, vállalkozások és intézmények jogot kapjanak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében.

 

- „A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet” módosítása értelmében az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kötelező védőoltásával kapcsolatos azon rendelkezés, mely a jogszabályban előírt védőoltás felvételének elmulasztása miatt a munkáltatót az alkalmazott fizetés illetve illetmény nélküli szabadság küldésére kötelezte, legkésőbb április 1-ig visszavonandó és erről a munkavállalót értesíteni kell.

 

3. Közlemények

- A Kormányzati tájékoztatási központ március 4-én – még a jogszabályok módosításának megjelenése előtt – kiadott közleménye szerint

 

„A maszkviselési kötelezettség hétfőtől megszűnik a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken, valamint a vendéglátó egységek dolgozóinak sem kell maszkot viselniük munkájuk során.

 

Fentieken túl megszűnik minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét. Megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, nem kell már védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre, zenés- táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámos szabadtéri rendezvényekre sem.

 

A Magyarország területére történő beutazással kapcsolatos korlátozások is feloldásra kerülnek.

 

A védettségi igazolvány kiállítására és érvényességre vonatkozó szabályok nem változnak, hisz azok az uniós COVID igazolványra vonatkozó szabályozással összhangban kerültek kialakításra, az uniós országok pedig továbbra is maguk határozzák meg, hogy COVID igazolványhoz kötik-e az országba való belépést.

 

A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét mindenkinek, aki élni szeretne az oltás lehetőségével. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap folyamatosan nyitva áll, márciusban is minden héten lesznek oltási akciónapok.

 

Az oltás felvétele továbbra is elvárt az egészségügyi és a szociális dolgozóktól, valamint a honvédelemben, de a közigazgatás többi területén feloldásra kerül.”

 

Az MTI közleménye március 3-án

„Ahogy a Kormányinfón is elhangzott, a kormány arról is döntött, hogy jövő hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség, ez természetesen a kórházakra nem vonatkozik.

Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere mentesítette a koronavírusos betegek ellátása alól azokat a kórházakat, ahol a koronavírusos betegek ellátására elkülönített ágyszám 50% alatt van.

A koronavírusos betegek ellátását az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai irányítása alatt működő Országos Kórházi Főigazgatóság az irányító intézmények bevonásával a szükségletekhez igazodva rugalmas kapacitástervezéssel osztja fel az irányítási egységbe rendelt kórházak között.

Az enyhítés az Országos Mentőszolgálatra nem terjed ki, a betegszállításban továbbra is minden mentőegységnek részt kell vennie.”

 

4. Összegzésként

 

A megjelent jogszabályok és a hivatalos kommunikáció alapján:

- március 7-től a közforgalmú gyógyszertárakban a maszkhasználatra vonatkozó jogszabályi előírások hatálytalanítása következtében a maszkhasználat sem a dolgozónak, sem a betegnek nem kötelező,
- az egészségügyi dolgozókra vonatkozó, védőoltással kapcsolatos eddigi előírások hatályban maradnak,
- az új helyzethez igazodóan a kórházakra vonatkozó részletes szabályok megalkotása (beleértve az ellátásszervezést és a maszkhasználatot is) az emberi erőforrások miniszterének a kompetenciája.

 

Budapest, 2022. március 6.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo