Koronavírus kamarai tájékoztató 40.

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos eddig közzétett valamennyi kamarai tájékoztató a Kamara honlapján megtalálható, ezek fontos információt hordoznak.

 

1. Új jogszabályi rendelkezések

 

A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete (MK. 2020. évi 98. szám) maszkok vizsgálatáról és felhasználásának feltételeiről
A rendelet lehetővé teszi EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatát, és rendelkezik felhasználásának feltételeiről is. E szerint


o a COVID-19 járvány ideje alatt, az egyéni védőeszközök alkalmazása érdekében, EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező új egyéni légzésvédő eszközöket és használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközöket csak a rendeletben foglaltak szerint lehet felhasználni,
o a BME vizsgáló laboratóriuma a hozzá benyújtott kérelemre elvégzi az „egyéni légzésvédő eszközök darabvizsgálatát”, feltéve, hogy ezt megelőzően az EU 2016/425. európai parlamenti és tanácsi rendelete szerinti megfelelőség-értékelési eljárás az adott termékre elindult,
o a kérelmet állami költségvetési szerv, egészségügyi szolgáltató, a gyártó, a gyártó meghatalmazott képviselője, az importőr, a forgalmazó nyújthatja be egészségügyi szolgáltató vagy a koronavírus elleni védekezésben közvetlenül részt vevő szerv általi használat céljából,
o a BME vizsgálólaboratórium megvizsgálja, hogy


o az eszköz megfelel-e az MSZ EN 149:2001+A1:2009 szabványban foglalt előírásoknak,
o a vizsgált egyéni légzésvédő eszköz megfelel-e a műszaki dokumentációjában foglaltaknak, és
o a vizsgált egyéni légzésvédő eszköz illetve használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz megfelel-e az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, rá vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, valamint ténylegesen véd-e azon kockázatokkal szemben, amelyek ellen a légzésvédő eszköz rendeltetése szerint védelmet nyújt,


o a BME vizsgáló laboratórium megfelelőség esetén igazolást állít ki,
o az ilyen igazolással rendelkező egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz kizárólag egészségügyi dolgozó és a koronavírus elleni védekezésben közvetlenül részt vevő személy részére biztosítható,
o a kérelmező köteles gondoskodni a felhasználó tájékoztatásáról, hogy olyan egyéni légzésvédő eszközt kap, amely még nem esett át megfelelőség-értékelési eljáráson, de a megfelelőség-értékelési eljárás az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint megindult,
o a felhasználó EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező új egyéni légzésvédő eszköz hiányában biztosítja az egészségügyi dolgozó és a koronavírus elleni védekezésben közvetlenül részt vevő személy részére a BME vizsgáló laboratórium igazolásával rendelkező, új egyéni, vagy ennek hiányában a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközt, de
o magas kockázatú expozíciónak kitett egészségügyi dolgozó használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközt végszükség esetén sem használhat.
o A BME vizsgáló laboratórium által kiadott igazolással rendelkező egyéni légzésvédő eszköz, használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszköz


o kizárólag Magyarország területén,
o a veszélyhelyzet időtartama alatt hozható forgalomba azzal, hogy
o kereskedelmi forgalomba nem hozható.

 
Megjegyzés: A rendelet az egészségügyi dolgozók és a központi védekezésben részt vevők maszk-ellátását hivatott szolgálni úgy, hogy a dolgozók megfelelő garanciával rendelkező maszkokat kapjanak. A rendelet (kérelmezőként) közvetlenül a gyógyszertárakat valószínűleg nem érinti, ugyanakkor érdemes tudni, hogy az EU megfelelőség-értékelési eljárásának minősítésével még nem rendelkező maszkok egészségügyi dolgozók és a járvány elleni védekezésben részt vevők számára milyen feltételekkel alkalmazhatók.

 

- A Kormány koronavírus-járvány negatív hatásainak mérséklése érdekében hozott, adózás-könnyítéssel és pályázati lehetőségekkel kapcsolatos rendelkezéseiről átfogó tájékoztató készül, amelyet néhány napon belül közzé teszünk.

 

2. A Nemzeti Népegészségügyi Központ lakossági tájékoztatója fertőtlenítőszerek használatához, vásárlásához
Az NNK részletes lakossági tájékoztatója a fertőtlenítőszerek COVID-19 járvány alatti vásárlásáról, használatáról és a hígítással kapcsolatos tudnivalókról az alábbi linken érhető el:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/615-milyen-fertotlenitoszert-valasszunk-a-koronavirus-elleni-vedekezeshez-mire-figyeljunk-a-fertotlenitoszerek-vasarlasakor

 

3. A koronavírus-járvány hatása a gyógyszertárak forgalmára – IV.

 

Az IQVIA és a Kamara közötti együttműködés részeként a gyógyszertárak 10-15 heti adatait már közzétettük. Most az IQVIA-tól kapott 16. heti adatokkal kibővített elemzést tesszük közzé. Az elemzés kb. 800 gyógyszertár forgalmi adatainak ismeretében, az egész piacra extrapolált adatokat tartalmaz.

 

Az adatok értelmezésének könnyítéséhez érdemes tudni, hogy idén


-  a 10. hét március 2-8,
-  a 11. hét március 9-15,
-  a 12. hét március 16-22,
-  a 13. hét március 23-29,
-  a 14. hét március 30. – április 5.
-  a 15. hét április 6-12,
-  a 16. hét április 13-19.


közötti időintervallumot jelzi.

Az elemzést segítő információ, hogy
-  2019-ben


o március 15. a 11. hét péntekjére esett, így a 11. héten 1 munkanappal kevesebb volt,
o a nagypéntek a 16. hét péntekjére esett, így a 16. héten tavaly egy munkanappal kevesebb volt, míg


-  2020-ban nagypéntek a 15. hét péntekjére esett, így a 15. héten 1 munkanappal volt kevesebb.

 

Az elemzés néhány meghatározó adatát az alábbiakban ismertetjük:

 

A vényköteles forgalom (Mio HUF/hét)

 

7. hét

8. hét

9. hét

10. hét

11. hét

12. hét

13. hét

14. hét

15. hét

16. hét

2019

11.708

9.944

9.794

10.717

10.471

10.671

10.007

10.417

11.438

9.940

2020

12.408

10.633

11.461

11.666

15.520

18.982

11.682

9.983

9.968

9.594

 

 

Az adatok szerint


-  a 11. héten a 10. héthez képest 33%-os, a 12. héten a 11. héthez képest további 22,3%-os növekedés tapasztalható,
-  a 12. hét forgalma a 2019. év hasonló időszakához képest 77,9%-os növekedést jelez,
-  a 13. héten a forgalom már a tavalyi év szintjéhez közelít,
-  a 14. és a 15. héten a tavalyi forgalom alatt marad és stagnál, bár 2020-ban 1 munkanappal kevesebb volt a 15. héten, továbbá
-  a 16. héten további 3,7%-os csökkenés tapasztalható, így a 2019-es év azonos időszakának forgalmánál is kisebb a forgalom, miközben idén a 16. héten egy munkanappal több volt a tavalyihoz képest (lásd a táblázatot).

 

A vényköteles kategóriában

 

-  a kardiovaszkuláris terület gyógyszereinél


o a 11. héten a 10. héthez képest 43,4%-os, a 12. héten a 11. héthez képest további 33,5%-os növekedés volt tapasztalható, ez az előző év ugyanezen időszakához képest összesen 99,7%-os növekedés,
o a 13. héten a forgalom visszaesett a korábbi (9-10. heti) szintre,
o a 14. héten további 17%-ot csökkent és a 2019-es értékesítési értéknél is kisebb lett, míg
o a 15. héten további 3%-os forgalmi mérséklődés adódott,
o a 16. héten pedig szintén 3%-os forgalomcsökkenés volt tapasztalható,
o mindezzel együtt év elejétől a 16. hétig bezárólag ebben a termékkörben 14%-os a növekedés az előző év azonos időszakéhoz képest;

 

-  a tápcsatorna és anyagcsere terület gyógyszereinél


o a 11. héten a 10. héthez képest 46%-os, a 12. héten a 11. héthez képest további 31,5%-os növekedés volt tapasztalható, ez az előző év ugyanezen időszakához képest összesen 123,1%-os növekedés. Ugyanakkor
o a 13. héten 46%-os,
o a 14. héten pedig további 19%-os csökkenés volt az előző héthez képest,
o a 15. héten viszont 3%-os növekedés volt tapasztalható,
o a 16. héten az előző héthez képest 4%-os a forgalomcsökkenés,
o mindezzel együtt év elejétől a 16. hétig bezárólag ebben a termékkörben 22%-os a növekedés az előző év azonos időszakéhoz képest;

 

-  a központi idegrendszer gyógyszereinél


o a 11. héten a 10. héthez képest 24,8%-os, a 12. héten a 11. héthez képest további 21,4%-os növekedés volt tapasztalható. Ugyanakkor
o a 13. héten az előzőhöz képest 29 %-os,
o a 14. héten a 13.-hoz képest további 14%-os csökkenés volt és
o a 15. héten érdemi elmozdulás ebben az értékben nem volt, azonban
o a 16. héten 5%-os a forgalom-csökkenés az előző héthez képest, így
o az előző év első 16 hetéhez képest a növekedés mértéke 9%;

 

-  a vér- és vérképzőszervek gyógyszereinél


o a 11. héten a 10. héthez képest 36,8%-os, a 12. héten a 11. héthez képest további 28,2%-os növekedés volt tapasztalható. Ugyanakkor
o a 13. héten 41%-os csökkenés, a 14.-en pedig további 16%-os csökkenés tapasztalható az előző heti forgalomhoz képest,
o a 15. héten pedig további 2%-os forgalmi csökkenés volt, ami
o a 16. héten is megismétlődött. Ezzel együtt
o az előző év első 16 hetéhez képest a forgalomnövekedés 23%;

 

-  a légzőrendszer gyógyszereinél


o a 11. héten a 10. héthez képest 43,4%-os, a 12. héten a 11. héthez képest további 29,5%-os növekedés volt tapasztalható. Ugyanakkor
o a 13. héten 42%-os, a 14. héten pedig további 12%-os forgalomcsökkenés volt az előző héthez képest,
o a 15. héten viszont 2%-os forgalmi növekedés volt,
o a 16. héten 7% a csökkenés az előző héthez képest, így
o az év első 16 hetének forgalma 14%-kal magasabb a 2019. évhez képest;

 

-  a készletszinteknél


o a vényköteles gyógyszerek készletszintje az előző hetekéhez képest a 11. és a 12. héten lényegében szinten maradt (24,6 ill. 24,7 MrdFt),
o a 13. héten viszont 7,5%-os a készletszint-növekedés (összérték 26,6 MrdFt), majd
o a 14. héten további 4,4%-os növekedés (összérték 27,8 MrdFt) volt a gyógyszertárakban,
o a 15. héten 0,2%-os növekedés mellett az összérték kerekítve továbbra is 27,8 MrdFt,
o a 16. héten további 0,6%-os csökkenést követően 27,62 MrdFt volt a vényköteles gyógyszerek ágazati készletszintje.

 

Vény nélküli forgalom (Mio HUF/hét)

 

7. hét

8. hét

9. hét

10. hét

11. hét

12. hét

13. hét

14. hét

15. hét

16. hét

2019

6.493

5.763

5.547

5.861

5.438

5.562

5.195

5.511

5.790

5.247

2020

7.189

6.609

8.016

7.299

11.155

12.610

6.872

5.503

5.183

4.914

 

Az adatok szerint


-  a 11. héten a 10. héthez képest 52,8%-os, a 12. héten a 11. héthez képest további 13%-os növekedés tapasztalható (a 10. héthez viszonyítva összesen 73%-os),
-  a 12. hét forgalma a 2019. év hasonló időszakához képest 126,7%-os növekedést jelzett, ugyanakkor
-  a 13. héten 45,5%-os forgalmi visszaesés, a 14. héten további 19,9%-os visszaesés, majd
-  a 15. héten további 5,8%-os csökkenés tapasztalható az előző héthez képest, amit
-  a 16. héten további 5,1%-os forgalomcsökkenés követett (lásd a táblázatot).

 

A regisztrált OTC-termékek piacán


-  a forgalom 85%-ot nőtt a 12. hétre a 10. héthez képest (ez több mint 2,5-szeres forgalom az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva) és elérte a 8,696 MrdFt-ot,
-  a 13. hétre jelentősen visszaesett a patikai OTC értékesítés (4,414 MrdFt-ra),
-  a 14. héten (3,403 MrdFt) pedig nem éri el az előző év azonos időszakának forgalmát,
-  a 15. héten pedig közel 400 mFt-ot meghaladó volt a különbség az előző év javára (3,572 MrdFt vs 3,190 MrdFt),
-  a 16. héten pedig további 5,8%-os csökkenéssel alig haladja meg a 3 MrdFt-ot a forgalom úgy, hogy az egy évvel azelőtti érték 3,393 MrdFt volt.

 

Az OTC immunerősítők piaca


-  a 12. hétre csaknem 140%-os növekedést ért el a 10. héthez képest, ami több mint 4x-ese a 2019-es forgalomnak,
-  a 13. és 14. heti forgalomcsökkenés 44% ill. 7% az előző hetihez képest,
-  a 15. héten további 37%-os forgalomcsökkenés tapasztalható, amit
-  a 16. héten további 2%-os csökkenés követ, így
-  az első 16 hét forgalma az előző évihez képest összesen 103%-os növekedést mutat.

 

Az OTC vitaminok piacán


-  a 12. hétre a forgalom megduplázódott a 10. héthez képest (és kb. 2,4-szerese volt a 2019-es adatnak), de
-  a 13. héten 46%-os, a 14-en további 25%-os forgalmi visszaesés volt,
-  a 15. héten ehhez képest is további 13% forgalomcsökkenés volt, ami
-  a 16. héten további 7%-kal csökkent,
-  így az év első 16 hetének forgalma az előző év azonos időszakához képest összesítve 48%-os növekedést mutat.

 

Az OTC fájdalomcsillapítók és lázcsökkentők


-   közel 2x-szeres forgalmat produkáltak 2019-hez képest a 12. hétig (a 11. héten 45,8%-os növekedést produkálva a 10. héthez képest, a 12. héten pedig további 21,7%-os növekedést -  11. héthez képest), ugyanakkor
-  a 13. héten 56%-os,
-  a 14. héten további 26%-os csökkenés volt az előző héthez képest,
-  a 15. héten alig változott (1%-os csökkenés),
-  a 16. héten viszont újabb 7%-kal csökkent, így
-  az első 16 hét forgalma 2020-ban 25%-os növekedést mutat az előző évivel összehasonlítva.

 

A köhögéscsillapító és megfázás elleni OTC gyógyszerek forgalma


-  a 11. héten 46%-kal, a 12. héten 22%-kal volt nagyobb az előző hetinél, azonban
-  a 13. héten már 55%-os csökkenés, a 14. héten további 40%-os csökkenés volt tapasztalható,
-  a 15. héten 15% volt a forgalmi visszaesés, majd
-  a 16. héten pedig további 17% . Ezzel együtt
-  az első 16 hét forgalma az előző évihez képest még mindig 17%-os növekedést mutat.

 

A gyógyszertári készletszintek a vény nélküli piacon


-  a 11. héten 3,9%-kal csökkentek az előző héthez képest (27,375 MrdFt-ra),
-  a 12. héten pedig további 3,3%-os készletszint-csökkenés volt tapasztalható (26,366 MrdFt-ra). Azonban
-  a 13. héten a készletszint 3,5%-kal (27,253 MrdFt-ra),
-  a 14. héten pedig további 2,7%-kal növekedett (27.998 MrdFt-ra), ugyanakkor
-  a 15. héten 0,2%-kal csökkent (27,948 MrdFt-ra),
-  a 16. héten pedig 27,900 MrdFt-ra, ami további 0,2%-os csökkenést jelez, így
-  a 2019-es azonos időszakra vonatkozó 25,293 MrdFt-tal szemben 27.900 MrdFt volt.

 

 

Budapest, 2020. május 5.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

 

HET 2019 023xOK

MGYK Országos Szervezet

Oldalletöltések száma: 5841780

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo