A szeptember 1-jén közzétett 50. számú kamarai tájékoztató után, az utóbbi napok koronavírus-járvánnyal kapcsolatos eseményei indokolják soron következő tájékoztatónk összeállítását. Az alábbiakban közöltek figyelembe vételét kérem és javasolom valamennyi, gyógyszertári gyógyszerésznek és kamarai tagnak.

 

 

1. Tájékoztatás miniszteri utasításról

 

Prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter szeptember 8-án az intézményvezetőknek megküldött miniszteri utasítással visszavonásig megtiltotta „a járvány további terjedésének megakadályozása érdekében, az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények személyes jelenléttel történő megtartását – a közfeladat ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó, online módon nem megtartható rendezvények kivételével”. A miniszteri utasítás szerint „A közfeladat ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó, online módon nem megtartható rendezvények, a megfelelő járványügyi megelőző intézkedések betartása mellett személyes jelenléttel is megtarthatók.”

 

A három egészségügyi szakmai kamarához közvetett úton eljutott miniszteri utasítás – mint jogforrás – a miniszter közvetlen irányítása alá tartozókra kötelező, ugyanakkor az abban foglaltak betartása mindenkinek indokolt, beleértve a gyógyszertárakat, a gyógyszerészeknek szolgáltatást nyújtó cégeket és a szakmai szervezeteket, így a Kamarát is.
- A Kamara küldöttközgyűlését szeptember 5-én megtartottuk.
- A területi szervezetek köz- illetve küldöttgyűléseinek megtartására a veszélyhelyzet feloldásáról rendelkező júniusi törvény értelmében szeptember 16-ig van/volt lehetőség.
- Az országos testületek és a területi szervezetek soron következő „közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó” eseményeinek megszervezésében a Hivatal a szükséges technikai segítséget megadja.
- Az etikai bizottságok elnökeit a teendőkről és lehetőségekről a közeli napokban közvetlenül tájékoztatjuk.
- A szeptember 23-ra tervezett patikanapi rendezvényeket lemondtuk.
- A többnaposra tervezett köztestületi napokat elhalasztjuk.
- Az őszi hónapokra tervezett regionális rendezvények helyett egy online fórum szervezését megkezdtük.

 

2. Maszk-viselés

 

A miniszterelnök által már bejelentett intézkedések szerint szankcionálni fogják azokat, akik nem tartják be a szájmaszkok viselésével kapcsolatos szabályokat, melyek szerint a tömegközlekedésben, a piacokon, boltokban, bevásárló központokban szájmaszk viselése kötelező lesz. A szájmaszk-viseléssel kapcsolatos jelenlegi jogszabályi rendelkezések nem térnek ki a gyógyszertárakban alkalmazandó gyakorlatra. Erre figyelemmel, valamint tekintettel arra, hogy csökkenteni kell a döntően cseppfertőzéssel terjedő vírus okozta megbetegedések kockázatát, szakmailag is indokolt, hogy a személyi jogos gyógyszerész utasítása alapján
- a gyógyszertár officinájába csak maszkot viselő beteg léphessen be,
- a gyógyszertárban foglalkoztatott szakemberek a betegekkel való kapcsolattartás során használjanak maszkot.

 

Mivel az elmúlt hetekben több olyan jelzés jutott el a Kamarába, hogy a betegek egy része vonakodik a maszk-használattól, továbbá betegek is jelezték, hogy vannak olyan gyógyszertárak, ahol a szakemberek nem használnak maszkot (?!), indokolt, hogy a maszk-használatra vonatkozó, jól olvasható felhívás a gyógyszertár bejáratánál kerüljön kihelyezésre. Az alábbi (vagy ehhez hasonló tartalmú) tájékoztató kihelyezése javasolt:

 

„A kormány járványügyi intézkedéseire tekintettel, a gyógyszertárban csak orrot és szájat eltakaró maszkot viselő beteg tartózkodhat. Együttműködését és megértését köszönjük!”

 

3. Fertőzéskockázat csökkentése

 

A jelenlegi járványhelyzetben a Kamara által támogatott megoldás, hogy a gyógyszertárakban – a személyi jogos gyógyszerész mérlegelésének megfelelően – szülessen döntés arról, hogy egyszerre hány beteg tartózkodhat a gyógyszertár officinájában. A járvány első hullámában bevett és bevált gyakorlat volt, hogy csak annyi beteg tartózkodjék egyszerre az officinában, ahánnyal éppen foglalkoznak. A helyi lehetőségek figyelembe vételével kialakítandó gyakorlat során, a fertőzésveszély minimalizálása érdekében, indokolt a társadalmi távolságtartás szabályainak a betartása is.

 

4. Várható jogszabály-változás


Az elmúlt napokban volt lehetőség
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, valamint
- a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
módosítására vonatkozó tervezetet véleményezni. Ez alapján várható, hogy szeptember 16-ig megjelenik az a jogszabály-módosítás, amely a telemedicinális szolgáltatások, és ezen belül a telefonon történő gyógyszer-rendelés lehetőségét továbbra is fenntartja. Erre tekintettel különösen fontos, hogy a TAJ-bemondásra történő gyógyszer-kiváltás során a kiváltó személy azonosítására utólag is kontrollálható módon kerüljön sor, továbbá a tájékoztatásra vonatkozó szakmai előírásokat is maximálisan vegyük figyelembe a gyógyszerkiváltással és –használattal kapcsolatos kockázatok csökkentésére.

 

Budapest, 2020. szeptember 14.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo