Koronavírus kamarai tájékoztató 17. (a kijárási korlátozásról)

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos eddig közzétett valamennyi kamarai tájékoztató a Kamara honlapján megtalálható, ezek fontos információt hordoznak.

 

1. A Magyar Közlöny ez évi 56. számában március 27-én megjelent a Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a „kijárási korlátozásról”.

 

Az alábbiakban a rendelet gyógyszertárak működésével kapcsolatos fontosabb részleteire hívom fel a figyelmet:

 

- Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

 

- A lakóhely, tartózkodási hely illetve magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Ilyen „alapos indok” többek között
o a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség,
o az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat,
o a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (együttesen gyógyszertár) történő vásárlás,
o a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele.

 

-  Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás (itt a szociális érintkezést korlátozó előírások betartása – pl. másfél méteres távolság – irányadó).

 

-  Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9:00 óra és 12:00 óra közötti időben látogathatja.

-  Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9:00 óra és 12:00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött, szolgáltatást igénybe vevő személy tartózkodhat.

-  Az egymástól való minimálisan előírt távolság és a 9:00-12:00 óra közötti időszakra vonatkozó korlátozás érvényesítése „a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége”.

-  A rendelkezések betartását az illetékes hatóságok ellenőrzik és a megszegésük esetén szabálysértési eljárást indíthatnak.

 

2. Megfontolásra javasolt szempontok a kijárási korlátozásról szóló rendelet gyógyszertári alkalmazásához:

 

-  Minden gyógyszertár helyezzen ki egy tájékoztató szöveget, melynek tartalma az alábbi lehet

 

„A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete értelmében
o a gyógyszertárban 9:00 – 12:00 óra között csak 65 év feletti személy tartózkodhat,
o a 65 évnél fiatalabbak gyógyszereiket 9:00 óráig és 12:00 órától válthatják ki.

 

Kérjük, hogy a gyógyszertár előtti várakozás során egymástól legalább másfél méter távolságot tartsanak.

 

Fokozottan vigyázzanak értékeikre, hogy a várakozás során ne váljanak zsebtolvajok áldozatává.

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!”

 

A fenti szöveg a helyi adottságok figyelembe vételével szerkeszthető, de pdf-ként A/4 méretben, kinyomtatható formában is csatolom.

 

  pdf Betegtájékoztató (401 KB)

 

3. A rendelet a gyógyszertár üzemeltetőjének a felelősségét nevesíti a rendelkezések betartásáért. Az életkort igazoló dokumentumok elkérésére a gyógyszertárakban nyilván nincs szükség és a korábban bevezetett biztonságot növelő szabályok is segítik a rendelkezések betartását és a betegekkel történő betartatását. A gyógyszertár officinájába ugyanis csak az a személy engedhető be, akit éppen kiszolgálnak, és lehetőség van arra is, hogy a betegeket az ügyeleti átadóablakon keresztül szolgálják ki.

 

4. A rendelkezés betartása – különösen fiókgyógyszertárat működtető gyógyszertár esetén – indokolhatja a gyógyszertár/fiókgyógyszertár nyitva tartási idejének módosítását. Ez – a korábban már egyszerűsített eljárásrend szerint – az OGYÉI-nek történő bejelentéssel rugalmasan intézhető. Az ezzel kapcsolatos eljárásrend a „Teendők gyógyszertárak részére… „ c. OGYÉI dokumentumban olvasható:

 

„Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az illetékes tisztifőgyógyszerésszel/ tisztigyógyszerésszel. Az erre irányuló kérelmet/bejelentést a www.epapir.gov.hu oldalon tudja megtenni. A beadványok személyes vagy papír alapú benyújtásától, kérem, tartózkodjanak!”

 

5. Többen kérdezték, hogy szükséges-e a munkavállaló számára munkáltatói igazolás, hogy a lakásáról a munkahelyére és vissz utazhasson. A rendelet értelmében ez nem indokolt.

 

6. A mai napon készült 16. sz. kamarai tájékoztató 2. pontjában „Egyedül élő idős betegek gyógyszerellátása” címmel tettem közzé egy összeállítást a gyógyszertárak és önkormányzatok közötti együttműködés legfontosabb szempontjairól. A szempontrendszer minél szélesebb körű alkalmazása érdekében javasolom, hogy minél több gyógyszertár vegye fel a kapcsolatot településének önkormányzatával.

 

Budapest, 2020. március 27.

 

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo