Kedves Gyógyszerésznők és Gyógyszerész Urak!

 

 

Napok óta tart a Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezet Választásának II. fordulója.

Többször érkezett kérésünk Hozzátok, hogy a kijelölt helyszíneken minél nagyobb számban jelenjetek meg és adjátok le a szavazatokat.

Tudjuk, hogy a létszám a legtöbb gyógyszertárban alacsony. A gyógyszerész nem tudja otthagyni a gyógyszertárat, de az ölelkezési időben és a meghosszabbított szavazási időben - amely 18 óráig tart, valamint szombaton és vasárnap 10 órától 14 óráig - azok is eljöhetnek szavazni, akik ezt munkaidőben nem tehetik meg.

 

Kérlek Benneteket, hogy a Választások eredményessége miatt tegyétek szabaddá Magatokat.

Az utazással együtt 1 óra alatt lebonyolíthatjátok ezt a feladatot.

 

Ha mindez nem történik meg, akkor újra kell kezdeni a Választásokat, tehát közös érdekünk, hogy a 112 küldött megválasztásra kerüljön ebben a fordulóban.

 

A szakma nem maradhat érdekképviselet nélkül.

 

Kérlek Benneteket, hogy a lelkiismeretetekre hallgatva mielőbb jelenjetek meg az alábbi helyszíneken:

 

 2019. szeptember 16-án (hétfőn) 10:00-18:00 óráig

MGYK Budapesti Szervezete – 1074 Budapest, Dob utca 31.

 

2019. szeptember 17-én (kedden) 10:00-18:00 óráig

MGYK Budapesti Szervezete – 1074 Budapest, Dob utca 31.

 

Várunk Benneteket!

 

 

Budapest, 2019. szeptember 12.

 

Dr. Potocsny Mária
MGYK Budapesti Szervezet
FB elnöke

TÁJÉKOZTATÓ a MGYK Budapesti Szervezet küldött választásának II. fordulójáról

 


MGYK Budapesti Szervezete tagjai részére


MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr!

 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének Elnöksége 83/2019(05.27.) számú határozatában kiírta a 2019. évi Választások II. fordulóját Választási Időszak formájában.

 

A Választási időszak 2019. szeptember 3-tól szeptember 17-ig tart, 15 napon keresztül az alábbi helyszíneken.

Az MGYK Budapesti Szervezet Területi Küldött választásának II. fordulójáról

 

Az MGYK Budapesti Szervezete 83/2019(05.27.) számú határozata a Választások II. fordulóját Választási időszak formájában határozta meg.

 

A Választási időszak 2019. szeptember 3-tól szeptember 17-ig tart, 15 napon keresztül.

 

Az Elnökség határozat alapján a szavazatok leadásara több helyszínen kerül sor. A leadásra kijelölt helyszínek listája a Meghívóban szerepel. A helyszínekre mozgó urnát kell kiszállítani. A kiszállításról a Területi Választási Bizottság (TVB) kijelölt 2 tagja gondoskodik.

A TVB tagjai a helyszínen tartózkodnak az aznapi szavazás lezártáig. A mozgó urnát a TVB tagjai lezárják, bélyegző lenyomattal és az aláírásukkal látják el.

A TVB tagjai a Választói Névjegyzékkel együtt tartózkodnak a megjelölt helyszínen a kijelölt időpontig, majd a mozgó urnával együtt visszatérnek a területi szervezet székhelyére.

A szavazó lapok hitelesítése bélyegzővel és dátumbélyegzővel történik. A szavazólap átvételét a választásra jogosultak a kinyomtatott Névjegyzéken saját kezű aláírásukkal igazolják.

A szavazólap átvétel jogosultságát a választásra jogosultak a személyi igazolványukkal és kamarai tagsági igazolványukkal vagy a működési engedéllyel igazolhatják.

A lezárt urnák csak a Választási időszak végén nyithatók fel a TVB tagjainak többségi jelenlétében.

A Választás eredményét a TVB tagjai jegyzőkönyvben állapítják meg.

A TVB az elkészített és hitelesített jegyzőkönyvet 3 napon belül a területi szervezet Elnökségéhez köteles eljuttatni. A szavazólapokat a területi szervezet irattárában meg kell őrizni a jogorvoslati idő végéig (3 munkanap). Ezt követően meg kell semmisíteni a területi szervezet Elnökségének jegyzőkönyve alapján.

 

Budapest, 2019. augusztus 17.

 

Szívélyes üdvözlettel:

 

 Dr. Hetényi László                                                                                                     Partosné dr. Bárány Zsuzsanna

 MGYK BP elnök                                                                                                         Budapesti Választási Bizottság elnöke

A 2015-2019. közötti kamarai választási ciklus a vége felé közeledik; mostanában indul a területi szervezeteknél a tisztújítás folyamata. Ehhez kapcsolódóan szeretnék néhány gondolatot kamarai tagtársaim figyelmébe ajánlani.

 

1. A Kamara megalakulása óta tízedik tisztújítás előkészületei megtörténtek. A tavaszi küldöttközgyűlésen megválasztottuk az országos választási bizottság elnökét és tagjait, a nagyobb létszámú területi szervezetek igényének megfelelően egyszerűbbé tettük és pontosítottuk a választási időszakkal kapcsolatos eljárásrendet és mára minden területi szervezet elindította a saját választási folyamatát is. A gyógyszerészet és a Kamara jövője szempontjából fontos hónapok elé nézünk: először a területi szervezetek képviselőit (küldöttjeit) és tisztségviselőit választják meg a Kamara tagjai.

 

pdf A cikk teljes terjedelmében PDF formátumban ide kattintva olvasható! (316 KB)

Kedves Kollégáim! Kedves Gyógyszerészek!


A 2019. évi Választások II. fordulóját Választási időszak formájában tartjuk.
A Választási időszak 2019. szeptember 3-tól szeptember 17-ig tart.
A Választási helyszíneket a lehetőségek szerint igyekeztünk mindenkihez közel hozni.
A legbiztosabb pont a MGYK Budapesti Szervezet Hivatala, de a Meghívóban feltüntettük mindazon helyszíneket, ahol a TVB tagjai várnak Benneteket, hogy leadhassátok szavazataitokat és megfelelő küldöttet választhassatok.

 

A Választás sikeressége és eredményessége csak rajtatok múlik.

 

Jelenleg a Budapesti Szervezetnek 2310 tagja van, akik jogosultak a szavazatok leadására.
A szavazás érvényességi küszöbe minimum 232 fő.
A Választási Névjegyzék hivatalosan 2019. szeptembert 2-án a Budapesti Patikus honlapon megjelenik.

 

Úgy érzem fontos, hogy szavazataitokkal véleményt mondjatok és ha változást akartok, akkor ezt előmozdítsátok.

 

A Küldött választás lezajlása után a 112 fő budapesti küldött tesz javaslatot az új Budapesti Elnökség tagjaira, valamint 74 fő Országos küldöttre;
• 1 fő budapesti elnök,
• 3 fő – alelnök,
• 7 fő – elnökségi tag
• 1 fő Felügyelő Bizottsági elnök és 5 fő FB tag
• 1 fő Etikai Bizottsági elnök és 7 fő EB tag

 

A küldöttek javaslatot tehetnek 2310 budapesti tag bármelyikére, vagyis a 112 gyógyszerészt hatalmazzátok fel, hogy nevetekben megválasszák a következő ciklus Budapesti Elnökséget, majd az Országos Kamarai Elnökséget.

 

Szavazni maximum 112 főre lehet, tehát a szavazólapról 15 főt sajnos ki kell hagynotok.
Természetesen kevesebb személyre is szavazhattok. Azokra szavazzatok, akiket ismertek.

 

Lassan érkeznek a rövid szakmai önéletrajzok, amelyeket a Budapesti Patikus honlap zárt oldalán, a belépés után, az információ alatti Menüpontban találhattok meg.
Reméljük ez segítséget nyújt a jelöltek választásában.

 

Kérlek legyetek aktívak, keressétek fel a hivatalunkat, használjátok ki a lehetőséget, hogy a jelenlévő hivatali munkatárssal aktuális szakmai problémáitokat is megbeszélhessétek.

 

Várunk Benneteket, várjuk szavazataitokat!

 

Budapest, 2019. szeptember 1.

 

Kollegiális üdvözlettel:

 

Dr. Potocsny Mária
gyógyszerész

 

TÁJÉKOZTATÓ a MGYK Budapesti Szervezet küldött választásának II. fordulójáról

 


MGYK Budapesti Szervezete tagjai részére


MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr!

 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének Elnöksége 83/2019(05.27.) számú határozatában kiírta a 2019. évi Választások II. fordulóját Választási Időszak formájában.

 

A Választási időszak 2019. szeptember 3-tól szeptember 17-ig tart, 15 napon keresztül az alábbi helyszíneken.

 
Sorszám Dátum Nap Helyszín Cím Időpont
1 2019.09.03. kedd MGYK BP Hivatal 1074 Budapest, Dob utca 31. 10:00-18:00
2 2019.09.04. szerda MGYK BP Hivatal 1074 Budapest, Dob utca 31. 10:00-18:00
3 2019.09.05. csütörtök Alma Gömb Patika 1139 Budapest, Gömb u. 4/b   8:00-18:00
4 2019.09.06. péntek Szent Margit Gyógyszertár 1027 Budapest, Frankel Leó út 22.   8:00-18:00
5 2019.09.07. szombat MGYK BP Hivatal 1074 Budapest, Dob utca 31. 10:00-14:00
6 2019.09.08. vasárnap MGYK BP Hivatal 1074 Budapest, Dob utca 31. 10:00-14:00
           
7 2019.09.09. hétfő MGYK BP Hivatal 1074 Budapest, Dob utca 31. 10:00-18:00
8 2019.09.10. kedd EGIS Tudományos és Technológiai Központ 1106 Budapest, Keresztúri út 11-13.   8:00-16:00
9 2019.09.11. szerda Pestszentimrei Gizella Gyógyszertár 1188 Budapest, Ady Endre út 86.   8:00-18:00
10 2019.09.12. csütörtök Alma Gömb Patika 1139 Budapest, Gömb u. 4/b  8:00-18:00
11 2019.09.13. péntek Szent Margit Gyógyszertár 1027 Budapest, Frankel Leó út 22. 10:00-18:00
12 2019.09.14. szombat MGYK BP Hivatal 1074 Budapest, Dob utca 31. 10:00-14:00
13 2019.09.15. vasárnap MGYK BP Hivatal 1074 Budapest, Dob utca 31. 10:00-14:00
14 2019.09.16. hétfő MGYK BP Hivatal 1074 Budapest, Dob utca 31. 10:00-18:00
15 2019.09.17. kedd MGYK BP Hivatal 1074 Budapest, Dob utca 31. 10:00-18:00

 

A Budapesti Szervezet tagjainak a fenti helyszíneken és időpontokon nyílik lehetőségük a szavazataik leadására.

A tagok a jogosultságukat a személyi igazolványukkal és a kamarai tagsági igazolványukkal, vagy a működési engedélyükkel igazolhatják.A Választás menete a következő:

 

Hitelesített szavazólapot kap a választásra megjelent személy.
A szavazólap átvételét a Választói névjegyzéken aláírásával igazolja.
A szavazólapon ABC sorrendben felsorolt jelöltek közül 112 fő küldöttet választhat a szavazó.

 

A szavazólap akkor érvényes, ha maximálisan 112 fő küldöttet jelölnek meg.
A jelölés módja a szavazólapon feltűntetésre került.
Kevesebb személyre szavazni lehet, többre nem.
A kitöltött szavazólapot a lezárt urnába kell elhelyezi.

 

Kérünk minden választásra jogosult gyógyszerészt, hogy a Választások II. fordulójában minél nagyobb számban vegyenek rész. Biztosítottunk lehetőséget a munka utáni, illetve a hétvégi, szombat-vasárnapi szavazásra is.

 

Kérünk Benneteket, éljetek szavazati jogotokkal.
A Választások sikeres lebonyolítása érdekében szavazzatok a fent megadott helyszínek bármelyikén.
A többes szavazás lehetősége kizárva, azzal, hogy egyetlen Választási névjegyzék kerül aláírásra.

 

Szavazat számlálás

 

A szavazat számlálást a Területi Választási Bizottság tagjai végzik.
A számlálás 2019. szeptember 18-án kezdődik.
A TVB tagjai az eredményéről a Budapesti Szervezet Elnökségét tájékoztatják.
Az eredményt a Kamara hivatalos honlapjain (www.budapestipatikus.hu; www.mgyk.hu)
megjelentetjük.

 

Írásban értesítjük azokat a gyógyszerészeket, akik a MGYK BP Területi küldött választásán eredményesen vettek részt, és a továbbiakban küldöttként vehetnek részt az MGYK BP munkájában.

 

Budapest, 2019. augusztus 17.

 

Szívélyes üdvözlettel:

 

 

Dr. Hetényi László
MGYK Budapesti Szervezet
elnök

                                                               

pdf Tájékoztató a Választási időszakról (255 KB)

pdf Meghívó (341 KB)

document Rövid szakmai önéletrajz (25 KB)

pdf A szakmai önéletrajzhoz kísérőlevél (364 KB)

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo