Az MGYK Budapesti Szervezet Területi Küldött választásának II. fordulójáról

 

Az MGYK Budapesti Szervezete 83/2019(05.27.) számú határozata a Választások II. fordulóját Választási időszak formájában határozta meg.

 

A Választási időszak 2019. szeptember 3-tól szeptember 17-ig tart, 15 napon keresztül.

 

Az Elnökség határozat alapján a szavazatok leadásara több helyszínen kerül sor. A leadásra kijelölt helyszínek listája a Meghívóban szerepel. A helyszínekre mozgó urnát kell kiszállítani. A kiszállításról a Területi Választási Bizottság (TVB) kijelölt 2 tagja gondoskodik.

A TVB tagjai a helyszínen tartózkodnak az aznapi szavazás lezártáig. A mozgó urnát a TVB tagjai lezárják, bélyegző lenyomattal és az aláírásukkal látják el.

A TVB tagjai a Választói Névjegyzékkel együtt tartózkodnak a megjelölt helyszínen a kijelölt időpontig, majd a mozgó urnával együtt visszatérnek a területi szervezet székhelyére.

A szavazó lapok hitelesítése bélyegzővel és dátumbélyegzővel történik. A szavazólap átvételét a választásra jogosultak a kinyomtatott Névjegyzéken saját kezű aláírásukkal igazolják.

A szavazólap átvétel jogosultságát a választásra jogosultak a személyi igazolványukkal és kamarai tagsági igazolványukkal vagy a működési engedéllyel igazolhatják.

A lezárt urnák csak a Választási időszak végén nyithatók fel a TVB tagjainak többségi jelenlétében.

A Választás eredményét a TVB tagjai jegyzőkönyvben állapítják meg.

A TVB az elkészített és hitelesített jegyzőkönyvet 3 napon belül a területi szervezet Elnökségéhez köteles eljuttatni. A szavazólapokat a területi szervezet irattárában meg kell őrizni a jogorvoslati idő végéig (3 munkanap). Ezt követően meg kell semmisíteni a területi szervezet Elnökségének jegyzőkönyve alapján.

 

Budapest, 2019. augusztus 17.

 

Szívélyes üdvözlettel:

 

 Dr. Hetényi László                                                                                                     Partosné dr. Bárány Zsuzsanna

 MGYK BP elnök                                                                                                         Budapesti Választási Bizottság elnöke

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo