A Kormány 445/2020. (X. 1.) Korm. rendeletével módosította t.k. az „A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet”-et.

 

E szerint a rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki: „1/A. § A Kormány a Gyft. 83/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének finanszírozását támogató Tőkealap vonatkozásában tőkealap-kezelő szervezetként kizárólagos joggal a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.” A módosítás október 2-án lép hatályba.

 

Megjegyzés:
A patikaalap egyik elemeként az államilag támogatott „patikahitel”, másik elemként a patika tőkealap szolgál.

 

A tőkealapra vonatkozó törvényi rendelkezések a Gyftv. 83/A § 6. bekezdésében kerültek rögzítésre, de ahhoz, hogy a tőkealap a napi gyakorlatban igénybe vehető legyen, szükséges volt a tőkealap kezelőjének kijelölése. Erre most került sor. A módosítás a tőkealap kezelőjeként a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

 

A Hiventures munkatársaival a részletekre vonatkozóan az egyeztetéseket évekkel ezelőtt lefolytattuk. A feltételek aktualizálásáért újra felvesszük a kapcsolatot, hogy a kijelölő rendelkezés megszületését követően a gyógyszerészeknek minél előbb elérhetővé váljék ez a lehetőség is. A tőkealap funkcióját és ismertetését külön tájékoztatóban jelentetjük meg.

 

Budapest, 2020. október 2.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK