OGYEI logo hiv

 

Teendők gyógyszertárak részére
a koronavírus fertőzés által indukált
egészségügyi veszélyhelyzetben

 

 A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) új koronavírussal kapcsolatos eljárásrendje szerint a koronavírus fertőzésben érintett betegek három kategóriába sorolandók járványügyi szempontból:

 


1.Gyanús esetnek, kivizsgálás alatt álló esetnek minősülnek azok az akut légúti fertőzésben szenvedő betegek, akiknél a 38°C meghaladó láz vagy köhögés vagy légszomj hirtelen kezdődő tünete fennáll és a tünetek kezdetét megelőző 14 napban külföldön jártak vagy szoros kapcsolatban álltak orvosi diagnózissal azonosított, vagy járványügyi intézkedés alá vont új koronavírussal fertőzőtt személlyel.


2. Valószínűsített esetnek minősülnek azok a gyanús esetek, akiken az új koronavírus miatt laboratóriumi vizsgálatot végeztek.


3. Megerősített esetnek minősülnek azok a gyanús esetek, akiknél laboratóriumi módszerrel igazolták az új koronavírus által okozott fertőzést.
A fentiek alapján kijelenthető, hogy a mindennapi lakossági gyógyszerellátás keretében, a gyógyszertári gyakorlatban a gyanús esetnek minősülő beteg megjelenése valószínűsíthető, a másik két kategória már a járványügyi egészségügyi ellátórendszer valamely eleme felügyelete vagy ellátása alatt áll.
A gyanús esetnek minősülő betegkörben a gyógyszertárak számára eddig ajánlott és alkalmazott megelőző intézkedések, az egyenkénti officinai gyógyszer kiadás, a kiadó ablakon át történő gyógyszer kiadás és az előírt személyi védőeszközök alkalmazása mellett a gyógyszer kiadás tevékenysége alacsony kockázatú expozíciós eseménynek minősül, amelynél a munkavégzés folytatható, ugyanakkor légúti tünetek észlelése esetén otthoni elkülönítés és önmegfigyelés az indokolt eljárás.
Nem zárható ki azonban, hogy a másik két kategőriába sorolható beteg jelenik meg a gyógyszertárban. Amennyiben a beteggel való kommunikáció során erre utaló információ merül fel, akkor az alábbi tennivalók végrehajtása szükséges.

 

1. Mi a teendő, ha a beteg telefonon jelentkezik?

 

A beteget azonnal a háziorvosához kell irányítani. Fel kell hívni a beteg figyelmét arra, hogy a háziorvosnál ne személyesen jelenjen meg, hanem a háziorvost telefonon keresse fel!

 

2. Mi a teendő, ha a beteg a gyógyszertárban jelenik meg?

 

Amennyiben a gyógyszertárban a beteggel való kommunikáció során merül fel a gyanú, hogy a beteg az új típusú koronavírussal fertőzödött meg, a gyógyszertár officináját le kell zárni és a betegre lehetőség szerint szájmaszkot kell adni.
Egyidejűleg gondoskodni kell a gyógyszertár bezárásáról, erre vonatkozóan a gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál egy tájékoztató táblát kell elhelyezni.
Haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes tisztifőgyógyszerészt/tisztigyógyszerészt, valamint a szakdolgozó foglalkozás-egészségügyi és háziorvosát.
A beteggel egy légtérben vele sem egyéb beteg, sem az egészségügyi személyzet nem tartózkodhat, a bent tartózkodóknak azonnal el kell hagyniuk a helyiséget.
A beteggel ezt követően telefonon kell a kapcsolatot tartani és azonnal értesíteni kell a beteg háziorvosát telefonon.
Az officinából olyan anyagok, tárgyak kivitele tilos, amelyek a fertőzés terjedését elősegíthetik.

 

3. Mi a teendő járványügyi szempontból, ha a beteg a gyógyszertárban jelenik meg?

 

Az egészségügyi személyzetnek azonnali hatállyal bejelentést kell tennie a területileg illetékes járási/kerületi hivatal népegészségügyi osztályának, munkaidőn kívül a megyei kormányhivatal népegészségügyi ügyeletének kormányhivatal készenlétnek az szükséges intézkedések megtétele céljából, valamint jelenteni kell azt, hogy mely szakdolgozó került kapcsolatba az érintett beteggel.

 

4. Mi a teendő, miután a beteg az officiából távozott?

 

A beteg távozását követően az officinát, ahol a beteg megfordult, fertőtleníteni kell, csak ezt követően lehet ismét használatba venni.
A fertőtlenítés kiterjed a gyógyszertár helyiségeire, a helyiségek bútorzatára, berendezési tárgyaira. A fertőtlenítő eljárásokat, az egyes esetekben alkalmazható fertőtlenítőszereket és alkalmazásuk módját az országos tisztifőorvos által kiadott ,,Tájékoztató a fertőtlenítésről. A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások'' (a továbbiakban: Tájékoztató) címmel időszakosan kiadott szakmai-módszertani kiadvány részletesen ismerteti.
Teljes fertőtlenítés után a gyógyszertár megnyithat és erről haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes tisztifőgyógyszerészt/tisztigyógyszerészt.

Általában érvényes tennivalók:

 

5. Mi a teendő, hogy megelőzzük a fertőzés terjedését?

 

• Lehetőség szerint a 70 év feletti szakdolgozók ne álljanak munkába.
• A gyógyszertári szakszemélyzet számára a munkaruha használata kötelező, kizárólagos a védőruházat viselete nem ajánlott. Gyógyszertárba érkezéskor a teljes civil ruházat (cipő is) lecserélése szükséges. Az öltöző akadály nélküli használata lényeges.
• Az az egészségügyi dolgozó, aki akut felső légúti, illetve enterális fertőzés tüneteit mutatja vagy fertőzőképesnek bizonyult, a gyógyszertári munkában nem vehet részt.
• Minél kevesebb mozdítható eszköz/felület megléte az officinában. Az orvosi vények aláírására kihelyezett tollak, az officinába kihelyezett víz és poharak, a gyógyszertári szórólapok és újságok, valamint a gyermeksarokban lévő tárgyak beszedéséről gondoskodni kell.
• Az officina gyakori szellőztetése és felületfertőtlenítése szükséges. A rendszeres megelőző fertőtlenítés kiterjed a gyógyszertár helyiségeire, a helyiségek bútorzatára, berendezési tárgyaira. A felület fertőtenítés terjedjen ki a leginkább használatban lévő felületek fertőtlenítésére is, pl. asztal, billentyűzet, egér, telefon, székek. A fertőtlenítő eljárásokat, az egyes esetekben alkalmazható fertőtlenítőszereket és alkalmazásuk módját az országos tisztifőorvos által kiadott ,,Tájékoztató a fertőtlenítésről. A betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertőtlenítő eljárások'' (a továbbiakban: Tájékoztató) címmel időszakosan kiadott szakmai-módszertani kiadvány részletesen ismerteti.
• Amennyiben a betegforgalmi térben megoldott a beteg és a szakember közötti fizikai elválasztás (üveg, plexi, fólia, stb.), abban az esetben csak annyi beteget engedjen tartózkodni a betegforgalmi térben, ahány gyógyszerkiadó hely működik. Amennyiben a fenti fizikai védelem nem áll rendelkezésre a gyógyszertárában, fontolja meg a kiadóablakon keresztüli expediálást. Lehetőség szerint a kiadóablakra kerüljön fizikai védelem (átlátszó festőfólia, plexi, stb.). Amennyiben a fentiek nem megoldhatók, egy időben csak egy beteg/vásárló tartózkodjon az officinában.
• A beteggel való kapcsolattartás ideje lehetőleg minimális legyen.
• Minden beteg kiszolgálása után a szakszemélyzet részére kézfertőtlenítés javasolt.
• A napi munka végeztével lényeges a szakszemélyzet alapos kézmosása, arcmosása és áttöltözése civil ruhába az öltőző használatával. A munkaruhák mosása legalább 60oC-on történjen.

Amennyiben a körülmények, a gyógyszertár működésének személyi feltételei indokolják a gyógyszertár szolgálati rendjét az alábbi módon lehet megváltoztatni:

 

6. Mi a teendő, ha a gyógyszertár nyitva tartási idejét csökkenteni kell?

 

Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az illetékes tisztifőgyógyszerésszel/tisztigyógyszerésszel.
Az erre irányuló kérelmet/bejelentést a www.epapir.gov.hu oldalon tudja megtenni.
A beadványok személyes vagy papír alapú benyújtásától, kérem, tartózkodjanak!

 

7. Mi a teendő, ha nem tudja a gyógyszertár az ügyeleti/készenléti időt teljesíteni?

 

Haladéktalanul jelezze az illetékes tisztifőgyógyszerészenk/tisztigyógyszerésznek, vegye fel a kapcsolatot az illetékes tisztifőgyógyszerésszel/tisztigyógyszerésszel.
Az erre irányuló kérelmet/bejelentést a www.epapir.gov.hu oldalon tudja megtenni.
A beadványok személyes vagy papír alapú benyújtásától, kérem, tartózkodjanak!

 

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo