A koronavírus járvánnyal kapcsolatos tájékoztató 10.

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos
- március 12-i 1. és 2. számú,
- a március 13-i 3., 4. és 5. számú,
- a március 15-i 6. számú,
- a március 16-i 7. számú,
- a március 17-i 8. számú,
- a március 18-i 9. számú kamarai tájékoztatóban foglaltakat meg nem ismételve
de az azokban foglaltakat most is aktuálisnak tartva az alábbiak szerinti tájékoztatást adjuk.

 

1. A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletében (Magyar Közlöny 47/2020) a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedések között szerepel, hogy

 


- a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap. A moratórium 2020. december 31-ig tart;
- a rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét;
- a Munka törvénykönyvét a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig (többek között) azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy


o a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja (Megjegyzés: Az Mt. 97. § (5) bekezdése szerint „A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja.”)
o a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, ugyanakkor
o a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

 

2. A Kormány a Magyar Közlöny 2020. évi 47. számában kihirdetett határozata értelmében elkötelezett az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok működőképességének fenntartásában. Ezért létrehozza a honvédelmi irányító törzset, melynek feladata az ország működéséhez szükséges állami és nem állami létfontosságú gazdasági társaságok, a Kormány, a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs és a Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport (a továbbiakban: Akciócsoport) közötti hatékony kommunikáció és együttműködés elősegítése. Egyben felhívja a honvédelmi minisztert „az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok vonatkozásában a honvédelmi irányító törzs tagjainak a kijelölésére.”

 

3. A március 2-i dátumú eljárásrendet felváltotta egy új, március 16-i dátumú eljárásrend (közzétéve március 18-án). Az eljárásrendet ismételten csatoljuk.

 

 Eljárásrend - 2020. március 16.

 

4. Ismételten közzéteszem a fertőtlenítési tájékoztatót, amelyet a Kamara a SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézettől kérte. A Dr. Egri Lászlóné által készített összeállítást csatoljuk.

 

 Fertőtlenítési tájékoztató

 

5. Ismételten jelzem, hogy a FIP ajánlásában (elérhető a Kamara honlapján: https://www.mgyk.hu/fip-tajekoztato-gyogyszereszeknek.html) javasolt alkoholos fertőtlenítő oldat biocid-engedélyezési eljárást követő gyártása megkezdődött. A Hungaropharma Zrt-hez történő beszállítása ezen a héten megkezdődik. A rendelhetőséggel kapcsolatos tájékoztatót később tesszük közzé. A gyártás kezdeményezésének célja elsődlegesen a saját felhasználásra szükséges mennyiség biztosítása.

6. Az előző tájékoztatókban jeleztem, hogy a koronavírus-fertőzés alatti ibuprofen-használattal kapcsolatban kétségek merültek fel. Időközben megjelent az OGYÉI ezzel kapcsolatos tájékoztatója (amelyet a 9. tájékoztatóban ismertettünk), majd az EMA március 18-án közzétette állásfoglalását, ami az OGYÉI honlapján is elérhető:

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tájékoztatója a nem szteroid gyulladáscsökkentők használatáról koronavírus fertőzés esetén - 2020.03.18.
Az EMA tudatában van a közösségi médiában megjelent híreknek, amelyek szerint a nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID), például az ibuprofen, súlyosbíthatják a koronavírus betegség (COVID-19) tüneteit.
Jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy összefüggés állna fenn az ibuprofen és a COVID-19 súlyosbodása között. Az EMA szorosan nyomon követi a helyzetet, és felülvizsgál minden új információt, amely a kérdés kapcsán a pandémiával összefüggésben tudomására jut.
Az EMA Farmakovigilanciai Kockázatértékelő Bizottsága (PRAC) 2019 májusában elkezdte a nem szteroid gyulladáscsökkentő ibuprofen és a ketoprofen felülvizsgálatát a francia gyógyszerhatóság (ANSM) tanulmányát követően, amely szerint ezek a gyógyszerek súlyosbíthatják a bárányhimlő (varicella) és egyes bakteriális fertőzések tüneteit. Számos NSAID készítmény kísérőirata már tartalmazza a figyelmeztetést, hogy gyulladáscsökkentő hatásuk elfedheti a súlyosbodó fertőzés tüneteit. A PRAC felülvizsgálja az összes rendelkezésre álló adatot, hogy megvizsgálja, vajon szükség van-e további intézkedésre.
A koronavírus betegség kezelésénél a láz- vagy fájdalomcsillapítás megkezdésekor a betegeknek és az egészségügyi szakembereknek mérlegelniük kell az összes rendelkezésre álló kezelési lehetőséget, beleértve a paracetamolt és a nem szteroid gyulladáscsökkentőket is. Minden gyógyszernek megvannak a maga előnyei és kockázatai, amelyek szerepelnek a kísérőirataikban is, és amelyeket figyelembe kell venni a nemzeti irányelvekkel együtt. Az Európai Unióban ezek többsége a paracetamolt ajánlja elsőként láz vagy fájdalom csillapítására.
A nemzeti klinikai irányelvekkel összhangban a betegek és az egészségügyi szakemberek folytathatják az NSAID-ok (például az ibuprofen) alkalmazását a jóváhagyott kísérőiratoknak megfelelően. A jelenlegi ajánlás szerint ezek a gyógyszerek a lehető legrövidebb ideig a legkisebb hatékony adagban alkalmazhatók.
Ha bármilyen kérdése lenne, beszéljen orvosával vagy gyógyszerészével. A fentebb leírtak alapján nincs semmi ok arra, hogy az ibuprofent szedő betegek megszakítsák kezelésüket. Ez különösen fontos azoknál a betegeknél, akik krónikus betegségek kezelésére szednek ibuprofent vagy más NSAID gyógyszert.
Az ibuprofen és a ketoprofen folyamatban levő PRAC felülvizsgálatával kapcsolatban az EMA hangsúlyozza, hogy mielőbb epidemiológiai vizsgálatokat kell végezni annak érdekében, hogy megfelelő bizonyítékot szolgáltassanak az NSAID-ok COVID-19 betegség kimenetelére gyakorolt bármilyen lehetséges hatására vonatkozóan. Az Ügynökség felveszi a kapcsolatot az érdekelt felekkel és kész aktívan támogatni ezeket a tanulmányokat, amelyek a későbbiekben hasznosak lehetnek a jövőbeni kezelési ajánlások kialakításához.
Az EMA további információkat fog nyújtani szükség szerint, illetve a PRAC felülvizsgálatának befejezése után.

7. Az elmúlt napok kifeszített forgalmazási helyzetével kapcsolatban már több interjú is elhangzott, az igények racionalizálásának céljával. Ebben a sorban kiemelkedően fontos az OGYÉI március 17-i dátumú közleménye:

https://www.ogyei.gov.hu/az_orszagos_gyogyszereszeti_es_elelmezes_egeszsegugyi_intezet_kozlemenye_a_gyogyszerkeszletek_alakulasarol

Az elmúlt napok ugrásszerűen megnőtt gyógyszerforgalmában jelentős tételt tesznek ki a preventív célra vásárolt OTC gyógyszerek. Ezért továbbra is kérem a gyógyszerészeket, hogy a logisztikai folyamatok minél gyorsabb helyreállítása érdekében – a nagykereskedőkkel folytatott egyeztetések alapján – ezeknek a termékeknek csupán racionális mennyiségű beszerzését kérjék betegeiktől.

 

Budapest, 2020. március 19.

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo