A koronavírus járvánnyal kapcsolatos tájékoztató 8.

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos
 - március 12-i 1. és 2. számú,
 - a március 13-i 3., 4. és 5. számú,
 - a március 15-i 6. számú,
 - a március 16-i 7. számú kamarai tájékoztatóban foglaltakat meg nem ismételve
de az azokban foglaltakat most is aktuálisnak tartva az alábbiak szerinti tájékoztatást adjuk

 

1. A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete (III.) megjelent a Magyar Közlöny 45. számában.

 

 

A rendelet 6. §. szerint
„Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.”
Ez a rendelkezés elvileg megnyitja a lehetőséget a gyógyszertárak szolgálati rendjével kapcsolatos szabályozás rugalmasabbá tételére; az erre irányuló kezdeményezések megtörténtek.

 

A rendelet 11. §. szerint
„Az emberi erőforrások minisztere – a járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.”
A négy gyógyszerészképző hely dékánja, az MGYT és a Kamara elnöke közös kezdeményezéssel fordult az illetékesekhez, hogy a záróvizsga (államvizsga) előtt álló hallgatók a kórházi-klinikai gyakorlat idejét közforgalmú gyógyszertárakban tölthessék.

 

2. A többek által igényelt fertőtlenítési tájékoztatót a Kamara a SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézettől megkérte. A Dr. Egri Lászlóné által készített összeállítást csatoljuk.

 

 Fertőtlenítési tájékoztató

 

3. Az OGYÉI a gyógyszertáraknak több infografikát küldött a betegek tájékoztatásának elősegítésére. Kérem ezek kinyomtatását és kihelyezését

 

Gyógyszer kiváltása (JPG)

Gyógyszerkiváltás folyamatábrája (PDF)

Helyes köhögés (JPG)

Idősek segítése ( PDF)

Helyes kézmosás menete (JPG)

Helyes kézmosás menete (PDF)

Helyes kézmosás menete gyermekek részére (JPG)

Maszk viselése ( JPG)

Megelőzés 12 pontban ( PDF)

Fertőződés elkerülése - priorizált teendők (PDF)

TAJ szám nélküliek ellátása (PDF)

 

4. Az elmúlt napokban több helyen foglalkoztak az ibuprofen koronavírus fertőzés alatti használatának kockázatával. Ezzel kapcsolatban dr. Szűcs Attila OGYÉI főigazgató-helyettes tájékoztatása alább olvasható:

 

Az elmúlt napokban megjelent a sajtóban, hogy a francia gyógyszerhatóság a koronavírus fertőzés során jelentkező láz kezelésére a paracetamolt ajánlja szemben az ibuprofennel, mondván, hogy az utóbbi súlyosbítja a vírusfertőzés tüneteit. A francia hatóság ezzel kapcsolatosan kiadott egy tájékoztatást, miszerint a hír nem igaz, bár a francia hatóság a láz csillapítására inkább a paracetamolt ajánlja, de nincsenek arra vonatkozó információik, hogy az ibuprofen felerősítené a tüneteket.

 

5. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a COVID-19 megbetegedésekre tekintettel az alábbiakra hívja fel a fogyasztók, a hirdetők, a hirdetések közzétevői figyelmét.

 

 A GVH felhívása

 

6. Kifejezetten kérem a gyógyszerészeket, hogy

 

 - nyomtassák ki és helyezzék el úgy az alábbi plakátokat, hogy azokat a betegek jól láthassák:


o az OGYÉI honlapján közzétett és az 1. számú tájékoztatóban ismertetett a koronavírus járvánnyal kapcsolatos infografikákat:
(https://www.ogyei.gov.hu/infografikak)
o a 2. sz. tájékoztatóban ismertetett   pdf plakátot (22 KB)
o a 4. sz. tájékoztatóban Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott kérésére közzétett plakátot ( Plakát idősek védelmére.)

 

-  Az OGYÉI által közzétett szempontok alapján, lehetőség szerint csak annyi beteget engedjenek tartózkodni a betegforgalmi térben, ahány gyógyszerkiadó hely működik, és amennyiben a járványügyi helyzet indokolja, mérlegeljék a kiadó ablakon keresztül történő gyógyszerkiadási formát is! Az orvosi vények aláírására kihelyezett tollak, az officinába kihelyezett víz és poharak, a gyógyszertári szórólapok és újságok, valamint a gyermeksarokban lévő tárgyak beszedéséről szíveskedjenek mihamarabb gondoskodni!

 

-  Fokozottan figyeljenek önmaguk és munkatársaik egészségére az egyéni védőeszközök használatával és a korábban már közzétett higiénés szabályok betartásával!

 

Budapest, 2020. március 17.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo