Az október 29-én megjelent 61. számú koronavírus tájékoztatót követően esedékessé vált a soron következő tájékoztató elkészítése is. Az alábbiakban közöltek figyelembevételét kérem és javasolom valamennyi gyógyszertári gyógyszerésznek és kamarai tagnak.

 

1. Új járványügyi intézkedés

 

Informális úton jutott el a Kamarába prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter 21/2021. (XI. 14.) számú egyedi utasítása „egyes szakmai tárgyú rendezvények korlátozásáról”.

 

 

Miniszter úr „ágazati irányítói jogkörében eljárva”, azonnali végrehajtást előírva úgy rendelkezett, hogy
- az egészségügyi ágazatba tartozó szakmai tárgyú rendezvények, így különösen a szakmai konferencia, a szakmai nap, a szakmai fórum, a szakmai előadás, a szakmai továbbképzés, a szakmai tanfolyam, tréning személyes jelenléttel történő megtartását visszavonásig megtiltja,
- az ebbe a körbe tartozó rendezvények megtartása a továbbiakban kizárólag online-módon történhet;
- „a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó, online módon nem megtartható rendezvények, a megfelelő járványügyi intézkedések betartása mellett személyes jelenléttel is megtarthatók”, azzal, hogy
- a köztestület testületi szerveinek ülésére a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

 

A rendelkezés – értelemszerűen – a lakossági és fekvőbeteg gyógyszerellátás területén működő egészségügyi szolgáltatókra / intézményekre, valamint az ott foglalkoztatottakra egyaránt vonatkozik.

 

Megjegyzés:

 

A 61. számú koronavírus-tájékoztató 4. pontjában jeleztük, hogy a fent hivatkozott 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó köztestületeknél (ilyen az MGYK is) prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár által jegyzett, megkeresésünkre 2021. október 14-én elektronikus úton küldött válasza értelmében „a veszélyhelyzet fennállása alatt személyes jelenléttel nem tarthatók (közgyűlések), küldött- illetve küldöttközgyűlések”, mivel ezek nem testületi szervek. A testületi szervek (pl. elnökség, etikai bizottság) működésére vonatkozó szabályok értelmében ezek működése személyes jelenléttel, elektronikus eszközök igénybe vételével is biztosítható, illetve írásban is lehetséges az egyeztetés és döntéshozatal. Mindezekre tekintettel továbbra is irányadó „A Kamara ügyintéző szerveinek működése a járványügyi készültség alatt” c. 2020. december 18-án kiadott elnöki szabályzat (Elérhető a Kamara honlapján: jarvany.pdf (mgyk.hu)

 

2. A gyógyszertárak járványügyi védekezéséről

 

Több kamarai tag megkeresésére, a covid-járvány erősödésére tekintettel az alábbiakra hívjuk fel a gyógyszertárak vezetőinek és munkatársainak a figyelmét:

 

- A járvány korábbi hullámaiban eredményesen alkalmazott
o fertőtlenítési előírások és
o távolságtartási szabályok
betartása fokozottan indokolt.

 

- A közforgalmú és fiókgyógyszertárakban a személyi jogos gyógyszerésznek – a járvány terjedésének fékezése érdekében – megvan a lehetősége, hogy a gyógyszertárban foglalkoztatottaknak a maszkviselést előírja, a gyógyszertárba bejövő pácienseket pedig megkérje a maszkviselésre. Erre a gyógyszertár bejáratánál kihelyezett tájékoztató táblával felhívhatja a figyelmet.

 

Mivel vannak olyan gyógyszertárvezetők, akik óvakodnak ennek saját döntésként való elrendelésétől, nekik az alábbi szövegű tájékoztató kihelyezése javasolható.

 

"A covid-fertőzöttek növekvő számára tekintettel, a gyógyszertárba csak orrot és szájat eltakaró maszkban lehet belépni. Együttműködésüket köszönjük!


Magyar Gyógyszerészi Kamara"

 

 

Budapest, 2021. november 16.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo