Koronavírus kamarai tájékoztató 61.

 

Az idén március 8-án megjelent eddigi utolsó koronavírus tájékoztatót követően ugyan történtek a gyógyszerészetet is érintő események a járvánnyal kapcsolatban (pl. expediálási szabályok vagy a maszkhasználat szabályozásának változása, kötelező védőoltás felvétele), azonban ezekről a megfelelő tájékoztatást – azok általános jellegére tekintettel – a koronavírus-tájékoztatóktól függetlenül biztosítottuk. A koronavírus járvány 4. hulláma és az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedések miatt – többhónapos szünet után – a soron következő tájékoztató elkészítése indokolttá vált.

 

Az alábbiakban közöltek figyelembevételét kérem és javasolom valamennyi gyógyszertári gyógyszerésznek és kamarai tagnak.

1. Új járványügyi intézkedések

A Magyar Közlöny ez évi 197. számában, október 28-án három olyan kormányrendelet jelent meg, amely az eddig hatályos járványügyi intézkedéseket bővíti ki.

Az 597/2021. (X. 28.) sz. kormányrendelet szerint a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles
o a tömegközlekedési eszközökön,
o a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, valamint a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az utasok és a dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje;

- Az 598/2021. (X. 28.) sz. kormányrendelet szerint a cégek és vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében. A rendelet az eljárásrendre vonatkozóan is részletes szabályokat ír elő.

- Az 599/2021. (X. 28.) sz. kormányrendelet szerint az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottaknak – így többek között a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézményeknél és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézményeknél dolgozóknak, amennyiben az intézmény állami vagy önkormányzati fenntartású – a védőoltás felvétele kötelező. A rendelet az eljárásrendre és a határidőkre vonatkozóan is

2. A maszkviselésre vonatkozó javaslat

Tekintettel arra, hogy a járvány 4. hulláma egyre komolyabb méreteket ölt, a gyógyszertári maszkviselésre vonatkozóan az alábbiak megfontolása javasolható.
- A közforgalmú és fiókgyógyszertárakra az egészségügyi intézményekben előírt maszkviselési kötelezettség ugyan nem vonatkozik, de
- a személyi jogos gyógyszerésznek – a járvány terjedésének fékezése érdekében – megvan a lehetősége arra, hogy a gyógyszertárban foglalkoztatottaknak a maszkviselést előírja, a gyógyszertárba bejövő pácienseket pedig megkérje a maszkviselésre. Erre a gyógyszertár bejáratánál kihelyezett tájékoztató táblával felhívhatja a figyelmet.

3. Az emlékeztető védőoltás felvételéről

A gyógyszertárakban csak olyan személyek dolgozhatnak, akik már felvették a védőoltást. Járványügyi szakemberek ajánlása és klinikai tapasztalatok alapján célszerű az emlékeztető „harmadik” (Janssen oltóanyag esetén a második) oltást is felvenni. Ezért mindenkinek, de különösen azoknak a gyógyszerészeknek és gyógyszertári munkatársaknak célszerű ezzel a lehetőséggel élni, akik (pl. a kamarai szervezések keretei között) az év első néhány hónapjában vették fel a védőoltást.

4. Kamarai köz-, küldött- és küldöttközgyűlések rendezhetősége

Az egészségügyi veszélyhelyzet ez év végéig történő meghosszabbítására, illetve egyes köztestületek által meghirdetett gyakorlatra tekintettel október 4-én dr. Balogh Zoltán MESZK elnökkel közös beadványban kértünk állásfoglalást prof. dr. Kásler Miklós miniszter úrtól arra vonatkozóan, hogy az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó köztestületek (így a MESZK és az MGYK is) tarthatnak-e személyes jelenléthez kötött közgyűlést, küldöttgyűlést illetve küldöttközgyűlést. A prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár által jegyzett, 2021. október 14-én elektronikus úton küldött válasz értelmében „a veszélyhelyzet fennállása alatt személyes jelenléttel nem tarthatók (közgyűlések), küldött- illetve küldöttközgyűlések”, mivel ezek nem testületi szervek. A testületi szervek (pl. elnökség, etikai bizottság) működésére vonatkozó szabályok értelmében ezek működése személyes jelenléttel, elektronikus eszközök igénybe vételével is megtarthatók, illetve írásban is lehetséges az egyeztetés és döntéshozatal.

Mindezekre tekintettel továbbra is irányadó „A Kamara ügyintéző szerveinek működése a járványügyi készültség alatt” c. 2020. december 18-án kiadott elnöki szabályzat (Elérhető a Kamara honlapján: jarvany.pdf (mgyk.hu)

Budapest, 2021. október 29.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo