Az alábbiakban közöltek figyelembe vételét kérem és javasolom valamennyi, gyógyszertári gyógyszerésznek és kamarai tagnak.

 

1. A járványügyi helyzetről

 

 

A rendelkezésünkre álló és mindenki által ismert adatok alapján bizonyossággal állítható, hogy sok a tünetmentes és enyhe tünettel rendelkező koronavírus-fertőzött. Ezért kérek minden gyógyszertárat arra, hogy a gyógyszertári szolgáltatásokat igénybe vevőket kivétel nélkül tekintsék potenciálisan fertőzöttnek, és kiszolgálásuk során a járványvédelmi intézkedéseket maradéktalanul tartsák be.

 

 

2. A Kormány járványügyi intézkedéseiről

 

A) A Magyar Közlöny 2020. évi 207. számában megjelent a Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről.

 

A rendelet értelmében
- szeptember 21-től t.k. az üzletekben, tömegközlekedésben, az intézmények látogatók előtt nyitva lévő helyiségeiben illetve az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje;
- azon személy esetében, aki a maszkot az üzemeltető felszólítására sem viseli az orrot és szájat folyamatosan elfedő módon, az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

 

A jogszabály a fővárosi és megyei kormányhivatalt, a kereskedelmi hatóságot, illetve a rendőrséget nevesíti az ellenőrzés végzéséért felelősként, ugyanakkor az egészségügyi intézmények vonatkozásában nem nevesíti, hogy ezen szabály betartásának ellenőrzéséért ki a felelős.

 

A rendelet szerinti ellenőrzésekhez kapcsolódóan a kötelezettség
- első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetés alkalmazható,
- második alkalommal történő megszegése esetén 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírságot kell kiszabni,
- harmadik alkalommal történő megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen be lehet záratni,
- negyedik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen be lehet záratni.

 

A rendelet a szankció alóli mentességet abban az esetben teszi lehetővé, ha az üzemeltető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha


- a jogsértő személyt felszólította távozásra,
- a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
- azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

 

A rendelet értelmében az orrot és a szájat folyamatosan eltakaró maszk viselési kötelezettsége alól a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak általános mentességet kaptak, ugyanakkor az egészségügyi intézményekben ezt a kivételszabályt a rendelet nem tartalmazza. Az egészségügyi intézményben történő maszk-viselési kötelezettség alól az ott ápolt mentességet kap a beteg elhelyezésére szolgáló kórteremben.

 

A bevásárlóközpontokban működő gyógyszertáraknak érdemes tudni, hogy a maszk-viselési kötelezettség a bevásárlóközpont teljes területére vonatkozik.

 

Megjegyzés:

- A rendelet a gyógyszertárakat külön nem nevesíti. Az egészségügyi törvény értelmében a gyógyszertár egészségügyi szolgáltató, de nem egészségügyi intézmény, ugyanakkor a gyógyszer-gazdaságossági törvény szerint „a gyógyszertár egészségügyi szolgáltatást végző egészségügyi intézmény”. Ettől függetlenül, valamennyi gyógyszertár-típusra érvényesek és értelmezhetőek a fent ismertetett rendelkezések. Az ellenőrzésekre vonatkozóan pedig a járvány első hullámának gyakorlatára emlékeztetek, amikor a gyógyszerügyi hatóság mellett más hatóságok is végeztek célellenőrzéseket a gyógyszertárakban.

 

- A betegek tájékoztatására a gyógyszertár bejáratánál az alábbi (vagy ehhez hasonló) tájékoztató kihelyezése javasolt:
„A kormány járványügyi intézkedéseire tekintettel, a gyógyszertárban csak orrot és szájat eltakaró maszkot viselő beteg tartózkodhat. Együttműködését és megértését köszönjük!”

 

B) A Magyar Közlöny 2020. évi 207. számában megjelent a Kormány 433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról.

 

A rendelet szerint
- az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető,
- annak a személynek, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe, járványügyi készültség idején


o a SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel történő kimutatására vonatkozó vizsgálat díja legfeljebb 17.000 Ft,
o a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel díja legfeljebb 2500 Ft.

 

3. Tájékoztatás információ-kérésről

 

A Kamara elnökségének szeptember 17-i ülésén született döntésnek megfelelően hivatalos tájékoztatást kértem az alábbi kérdésekben:

 

1. Mi a teendő abban az esetben, ha a gyógyszertárban foglalkoztatottak körében valaki igazoltan fertőzött lesz?
2. Mi a teendő abban az esetben, ha a gyógyszertárban foglalkoztatottak körében valaki fertőzött kontaktjának minősül?
3. Amennyiben fertőzés vagy kontakt miatt a gyógyszertárat be kell zárni, a gyógyszertárnak milyen eljárásrendet kell követni az OGYÉI felé?
4. Amennyiben gyógyszertári fertőzés vagy kontaktnak minősülő, gyógyszertárban foglalkoztatott személy miatt gyógyszertári dolgozónak tesztelnie kell, ez ingyenes hatósági tesztnek minősül-e, vagy a gyógyszertári alkalmazottnak ez a szolgáltatás ilyen esetben is térítésköteles?
5. Kell-e változtatni a gyógyszertáraknak a tavasszal kiküldött fertőtlenítési protokollon?

 

A válaszok megérkezését követően azokról tájékoztatást nyújtunk.

 

4. Kérés

 

Ez úton kérem azoknak a gyógyszertáraknak a személyi jogos vezetőit, amelyeket a koronavírus-járvány miatt átmenetileg bezárni kényszerülnek, jelezzék (1) a Kamara hivatalának vagy (2) területi szervezetük elnökének, hogy az első hullám során kialakított segítségnyújtást megszervezhessük.

 

 

Budapest, 2020. szeptember 21.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo