Koronavírus kamarai tájékoztató 48.

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos eddig közzétett valamennyi kamarai tájékoztató a Kamara honlapján megtalálható, ezek fontos információt hordoznak.

 

1. Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása

 

 EMMI MGYK megállapodás 2018

Kép forrása: Gyógyszerész Köztestületi Napok - 2018

 

Mint arról a Kamara honlapján június 5-én közzétett tájékoztatóban már beszámoltam, aznap jelentette be prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által korábban megígért, a Covid-19 járvány alatti helytállásért minden egészségügyi dolgozónak járó, egyszeri juttatásból mintegy 160 ezer egészségügyi dolgozó részesül. A miniszter felsorolásában a közforgalmú gyógyszertárak dolgozói nem szerepeltek. Prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárral folytatott aznap délutáni egyeztetésen elhangzott, hogy az EMMI által készített előterjesztésben a lakossági gyógyszerellátást biztosító gyógyszerészek és (szak)asszisztensek még szerepeltek, azonban a végső döntés meghozatala során a juttatást kapók listájáról lehúzásra kerültek. Az indoklásról az államtitkár asszonynak nem volt információja.

 

Azóta

 

-  június 6-án (szombaton) dr. Kincses Gyula MOK elnök személyes levélben jelezte a MOK szolidaritását és az alábbi közleményt tette közzé: „A közfinanszírozott egészségügy, a magánegészségügy, a szociális szféra dolgozói, a gyógyszerészek és diplomás tagjaink mind részt vettek a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Mindenki a saját területén állt helyt. A korlátozások ideje alatt egyenlőek voltunk, mindenkire ugyanaz vonatkozott. Most, amikor a kiesett bevételek pótlásáról van szó, ismét nem tekintik egyenlőnek az egészségügyi dolgozókat. A Magyar Orvosi Kamara álláspontja, hogy csak egy olyan egészségügy lehet hatékony, ahol a rendszer középpontjában a beteg áll, körülötte pedig egységben a segítő szakemberek. Ezért minden megosztó intézkedés káros lehet a betegek számára”;

 

-  június 6-án (szombaton) levélben kértem dr. Orbán Viktor miniszterelnököt az egyszeri juttatással és a kiskereskedelmi különadóval kapcsolatos kormányzati döntések megváltoztatására, és más kormányzati aktorokkal is felvettem a kapcsolatot;

 

-  június 7-én (vasárnap) kezdődött egyeztetés dr. Balogh Zoltán MESZK elnökkel a közös fellépésről. Ennek külön is örülök, mert az egyszeri juttatással kapcsolatos döntés a gyógyszertárakban dolgozó (szak)asszisztenseket is negatívan érinti;

 

-  június 7-én (vasárnap este) jelent meg a demokrata.hu-n prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter nyilatkozata „Miért maradtak le a gyógyszerészek? – Kásler Miklós válaszol” címmel. A nyilatkozatra a Kamara honlapján és facebook-oldalán június 8-án reggel reagáltam „A Kamara 48. koronavírus-tájékoztatója helyett” c. írással. Az ügy jelentős média-érdeklődést váltott ki.

 

-  június 8-án (a demokrata.hu-n megjelent „tejfölárus” nyilatkozat után) tette közzé prof. dr. Szökő Éva MGYT elnök a Társaság álláspontját: „Az elmúlt napok eseményei joggal váltottak ki felzúdulást valamennyi gyógyszerész és gyógyszertári szakdolgozó körében – nem csak a patikákban. Azért írok Önöknek, hogy kifejezzem a köszönetemet azért a helytállásért, amit az új koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet első napjától mind a mai napig tanúsítanak. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökeként örömmel és büszkeséggel töltött el, amikor azt tapasztalhattam, hogy – a magyarországi egészségügyi szolgáltatók közül szinte egyedüliként – a közfogalmú gyógyszertárak folyamatosan elérhetőek voltak, és munkatársaik mindent megtettek azért, hogy a lakosság gyógyszerellátását zökkenőmentesen biztosítsák. Tisztában vagyok azzal, hogy Önök mindezt a saját egészségüket kockáztatva, nagyban megnehezedett és bizonytalan körülmények között, a védekezés többletköltségeivel terhelve, a szolgáltatás színvonalát sok túlórával fenntartva, pihenőidejükben is a járvány megelőzéséről és kezeléséről tájékozódva végezték. Az a hivatástudat, amiről helytállásukkal tanúbizonyságot tettek, számomra az egyik legegyértelműbb igazolása annak a Magyarországon törvényben is rögzített evidenciának, hogy a gyógyszerészek és gyógyszertári dolgozók egészségügyi szakemberek, a gyógyszertár pedig egészségügyi szolgáltatást végző intézmény. Társaságunk korábbi elnöke Végh Antal professzor egy helyütt így fogalmazott: „Tudatában vagyunk annak, hogy a társadalom csak azt becsüli meg, aki a társadalmat is megbecsüli és annak jó szolgálatot tesz.” Tekintsük a legigazabb megbecsülésnek azt az együttérzést, köszönetet és szolidaritást, amit a betegeink, és az egészségügy más területein dolgozó kollégánk részéről kaptunk az elmúlt napokban és végig a veszélyhelyzet során. Járjunk továbbra is, és egyre inkább ezen az úton! Egyúttal arra kérem Önöket, megbántottságukban is t-núsítsunk a hivatásunkhoz méltó hozzáállást. Ne feledjük, hogy az önbecsülést nem lehet elvenni tőlünk, hacsak mi magunk le nem mondunk róla. Arra is tisztelettel kérem Önöket, hogy ne engedjük, hogy az elmúlt napok során felszínre tört feszültségek éket verjenek közénk, és így gyengítsék szakmai közösségünket és érdekképviseletünket. Számos nehéz kihívás áll a gyógyszerészet előtt, azonban ezek leküzdésében csak egységben lehetünk sikeresek!”

 

A további lépéseket az elnökséggel és a Területi Elnökök Értekezletével egyeztetve tesszük meg.


Megjegyzés:

 

-  Az egyszeri juttatásra vonatkozó jogszabály június 9. reggelig a Magyar Közlönyben még nem jelent meg.

 

-  Sokan kérték számon rajtam, hogyan engedhette meg a Kamara, hogy a lakossági gyógyszerellátás kimaradjon az elismert egészségügyi dolgozók köréből. A veszélyhelyzet speciális szabályaira vonatkozó javaslatainkat – ahogy azt korábban a tájékoztatókban (és a Gyógyszerészi Hírlapban is) többször jeleztem –, több alkalommal megküldtük az Egészségügyért Felelős Államtitkárságnak, többnyire az OGYÉI-vel történt egyeztetést követően. A veszélyhelyzeti jogalkotás eljárásrendje szerint azonban a szokásos közigazgatási egyeztetésekre nem kerül sor, így a korrekciós kérések befogadásáról, módosításáról vagy elutasításáról sem kaptunk visszajelzést. A rendeleti szintű szabályokról mi is csak a Közlönyben történt megjelenést követően értesülünk, a törvénytervezetek pedig a parlament honlapjáról ismerhetők meg. Az egyszeri juttatással kapcsolatos részletekre vonatkozóan az EMMI-be május 19-i megküldött beadványomra sem kaptam még választ.

 

-  A kiskereskedelmi különadó-törvény elfogadásával és az egyszeri juttatás elmaradásával, illetve az azt követő félrecsúszott kommunikáció miatt szakmapolitikai és érzelmi szempontból is nehéz helyzetbe kerültünk. De nem most először alakult ki kritikus időszak. Csupán az utóbbi tíz év néhány történését felidézve


o nagy konfliktusok voltak a többségi gyógyszerészi tulajdon jogszabályi rendezését megelőzően, majd
o a Széll Kálmán tervek forráskivonásaihoz kapcsolódóan.
o Komoly viták voltak a szindikálásos szabályozás bevezetése előtt, majd
o 2016 őszén az OGYÉI akkori vezetőinek azt a jogszabály-módosítását kellett megállítani, hogy a többségi gyógyszerészi tulajdon 2017-es céldátuma kerüljön eltörlésre.
o Biztosítani kellett az EESZT 2017. november 1-i bevezetését megelőző és követő hetek napi munkát megakadályozó körülményeit, majd
o tavaly ősszel a gyógyszer-automaták tömeges telepítése, speditőr cégek lakossági gyógyszer-forgalmazásra történő feljogosítása, boltok és posták gyógyszerellátásba történő bevonása is terítéken volt.

 

A felsorolt helyzeteket végül rendre a döntéshozókkal egyeztetve sikerült kezelni. A feladat most is az, hogy – hasonlóan a felidézett eseményekhez – ebből a pillanatnyilag vesztes pozícióból legalább a korábbiakhoz hasonló eredményességgel tudjunk kijönni. Erre a Kormánnyal továbbra is meglévő stratégiai partneri kapcsolat keretei között látok csak lehetőséget. A Kamara tevékenységében és kollégáink aktivitásában, sérelmeink képviselete mellett erre kell a hangsúlyt helyezni.


-  Mindazoknak köszönöm a hivatásunkért, megbecsülésünkért és a Kamaráért való aggódást, akik kritikai észrevételeikkel közvetlenül megkerestek. Köszönöm mindazoknak a jelzéseit is, akik a Kamarát további támogatásukról biztosították. Tisztában vagyok azzal, hogy a jelenlegi helyzet mindnyájunkat sért és frusztrál. Ezzel együtt azt kérem, hogy mindenki tisztességgel, a jogi, szakmai és etikai normákat betartva végezze tovább a munkáját, a kommunikációjában pedig ne feledje, hogy diplomás egészségügyi szakember, akinek a magatartása példa az őt körülvevő környezet számára.

 

2. Többen kérték, hogy


- a 65 év felettiek védelmét szolgáló 9-12 óra közötti speciális idősáv feloldását kezdeményezzük. Ezt megtettem, mivel sok esetben szinte megoldhatatlan feladatot jelent pl. a fiókgyógyszertára(ka)t is működtető gyógyszertáraknak a megfelelő ellátás biztosítása. Ugyanakkor továbbra is az elsőként az élet és egészség védelmét kell szem előtt tartanunk, és ezt a gyógyszertárak dolgozóira és a betegeinkre is tekintettel kell megoldanunk;
 - FFP minősítésű szájmaszkok forgalmazási lehetősége a veszélyhelyzet megszűnését követően is maradjon meg. Az erre vonatkozó, velünk egyeztetett kezdeményezést az OGYÉI küldte meg az Egészségügyért Felelős Minisztériumnak,
- a más személy Taj-számának jogosultság igazolása nélküli bemondására alapozott gyógyszerkiváltás lehetősége minél hamarabb szűnjön meg. Erre vonatkozóan a veszélyhelyzeti szabályozás megszüntetésére irányuló törvénytervezet a parlament előtt van, a felírási igazolásra, meghatalmazásra és „kód” alapján történő gyógyszerkiváltás jogszabályi feltételeinek megteremtésére vonatkozó javaslatot az Egészségügyért Felelős Államtitkárságnak határidőre leadtuk.


3. Mivel a koronavírus-járvány lecsengőben van és már az átmeneti intézkedések kivezetése van soron, az elmúlt hónapokban rendszeres tájékoztatókat nem folytatom. Mindenkinek köszönöm az ehhez nyújtott támogatását és a türelmét. A friss információkat a Kamara a továbbiakban a szokott módon igyekszik a gyógyszerészekhez eljuttatni.

 

Budapest, 2020. június 9.

 

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

Fotó: MGYK

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo