Koronavírus kamarai tájékoztató 43.

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos eddig közzétett valamennyi kamarai tájékoztató a Kamara honlapján megtalálható, ezek fontos információt hordoznak.

 

1. Gyógyszertárak kiskereskedelmi különadója

 

Mint arról a 28. számú kamarai tájékoztatóban április 15-én már beszámoltam, a Kormány 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló kiskereskedelmi adóról címmel április 14-én jelent meg (Magyar Közlöny 2020. évi 73. szám).

 

A rendelet hatálya alá tartozó kiskereskedelmi tevékenységek közé tartoznak a hatályos TEÁOR’ 08 szerinti „47.1–47.9 ágazatokba sorolt” azon tevékenységek is, amelyek folytatása esetén a vevő magánszemély is lehet. Ennek értelmében a rendelet hatálya alá tartozik a TEÁOR’ 08 47.73 kódja szerinti tevékenység, ami a gyógyszer-kiskereskedelmet, illetve a 47.74 kódja szerinti tevékenység, ami a gyógyászati termék kiskereskedelmet jelenti. Így a gyógyszertári vállalkozás adóalanynak minősül. A rendelet május 1-jén lépett hatályba, azonban az első kötelezettséget az adóalanyokra május 31-én rója.

 

Úgyszintén a 28. számú kamarai tájékoztatóban számoltam be arról, hogy a rendelet megjelenésének napján (április 14-én), hivatalos beadványban kértem prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztert a rendelet sürgős korrekciójára. Egyrészt azért, mert a gyógyszertárak – a hatályos TEÁOR besorolás ellenére – nem kiskereskedelmi egységek, hanem egészségügyi szolgáltatók, másrészt azért, mert egy egészségügyi veszélyhelyzet idején egészségügyi szolgáltatást nyújtó ágazatot különadóval sújtani méltánytalan. A beadványt egyidejűleg megküldtem prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárnak és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottnak is.

 

A tegnapi napon (május 11-én) postai úton érkezett prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár április 23-án aláírt válasza, amit a jóváhagyásával tájékoztatómhoz csatolok.

 

pdf EMMI IV/3634-1/2020/GYO (kiskerado) (111 KB)

 

A rendelet módosítására május 11-ig nem került sor.

 

Időközben, április 28-án a Kormány a Parlament elé terjesztette T/10135 számmal „A kiskereskedelmi adóról” c. törvénytervezetet, amelyre a preambulum-tervezete szerint „a fogyasztási-forgalmi adók adórendszerben betöltött szerepének erősítése és a jövedelemadóknak, élőmunka-terheknek – az államháztartás egyensúlyának megőrzése mellett véghezvihető – csökkentése érdekében, figyelemmel a jogalanyok teherviselő képességére, valamint a kiskereskedelmi tevékenység negatív környezeti hatásaira” tekintettel van szükség.

 

A törvénytervezet hatálya alá tartoznak a gyógyszertárak is. A törvénytervezet szövege az alábbi helyen érhető el:

 

https://www.parlament.hu/irom41/10315/10315.pdf

 

A Kamara részéről továbbra is mindent megteszünk azért, hogy a gyógyszertárak a 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet hatálya alól kerüljenek ki, és ne tartozzanak a tervezett törvény hatálya alá sem.

 

Budapest, 2020. május 12.

 

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

HET 2019 023xOK

MGYK Országos Szervezet

Oldalletöltések száma: 5841836

ogyei logo epapir mgyk  aeek logo  neak logo

  gyoftex logo hum2magyosz newelogo