Koronavírus kamarai tájékoztató 25.

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos eddig közzétett valamennyi kamarai tájékoztató a Kamara honlapján megtalálható, ezek fontos információt hordoznak

 

1. Új jogszabályi rendelkezések

 

Az új jogszabályi rendelkezések közül a gyógyszerészet szempontjából legfontosabbak az alábbiak:

 

 

A Magyar Közlöny 67. számában (április 7-én) jelent meg a Kormány 94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelete a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról.

 

E szerint a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lrtv. Vhr.) 4. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(A kijelölő hatóság a határozatában:) „e) az a) pontban meghatározottakkal egyidejűleg rendelkezik az üzemeltető felvételéről az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékébe, ha a nemzeti létfontosságú rendszerelem tekintetében megvalósulnak az Lrtv. 2/A. § (2) bekezdésében foglaltak, és a 3. melléklet szerinti jegyzékben szereplő alapvető szolgáltatást nyújt, vagy”

 

A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti alapvető szolgáltatások közé tartozik az „egészségügy” ágazaton belül az

 

-  egészségügyi szolgáltatás: „az az egészségügyről szóló 1997. évi CLV. törvény 3. § e) pontja szerinti szolgáltatás, amelyet olyan egészségügyi szolgáltató végez, aki a közfinanszírozott e törvény szerinti egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül vagy közvetve részt vesz (közvetett részvételnek tekintendő az az egészségügyi tevékenység, amelyet a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató harmadik féltől megvásárol)” és a

 

-  gyógyszerellátás: „az egészségügyi szolgáltatás biztosításához nyújtott olyan gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység, amelyet az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerinti gazdálkodó szervezet végez.”

 

Az Lrtv. Vhr. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az üzemeltető az együttműködés keretében katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén haladéktalanul köteles a kijelölő hatóságot és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét, honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a fentieken felül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletét értesíteni.”

 

Néhány – értelmezést elősegítő szempont:

 

-  A 2012. évi CLXVI. törvény szerint

 

o létfontosságú rendszerelem: a törvény 1-3. mellékletében meghatározott ágazatok valamelyikébe tartozó eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához - így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához, az ország honvédelméhez -, és amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna;

 

o nemzeti létfontosságú rendszerelem: e törvény alapján kijelölt olyan létfontosságú rendszerelem, amelynek kiesése a létfontosságú társadalmi feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős hatása lenne Magyarországon;

 

o üzemeltető: az a természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az eszköz, létesítmény, rendszer rendszerelemének tulajdonosa, engedélyese, rendelkezésre jogosultja vagy napi működéséért felelős.

 

A 2012. évi CLXVI. törvény 2. melléklete szerint az egészségügyön belüli létfontosságú rendszerelemek közé tartozik


o az aktív fekvőbeteg-ellátás,
o a mentésirányítás,
o az egészségügyi tartalékok és vérkészletek,
o a magas biztonsági szintű biológiai laborok, valamint
o a gyógyszer-nagykereskedelem, továbbá
o a társadalombiztosítással összefüggésben a tb ellátások igénybe vételéhez kapcsolódó informatikai rendszerek és nyilvántartások.

 

Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 10. § a) pontja szerinti gazdálkodó szervezet azon gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet végző gazdálkodó szervezetet, amely gyógyszerforgalmazásra vonatkozó piaci részesedése az éves árbevétel alapján Magyarországon meghaladja a gyógyszertári kiszállítások esetében a 15%-ot vagy fekvőbeteg-szakellátást végző gyógyintézet esetében a 15%-ot.

 

Létfontosságú rendszerelemek meghatározása során a 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet szerint az ágazati kijelölő hatósági feladatokat az egészségügyért felelős miniszter látja el, akit a döntés-előkészítésben a rendeletben meghatározott összetételű bizottság segít. Javaslattevő hatóságként


o az aktív fekvőbeteg-ellátás esetében az ÁEEK,
o a mentésirányítás esetében az Országos Mentőszolgálat,
o az egészségügyi tartalékok vonatkozásában az ÁEEK,
o a vérkészletek vonatkozásában az Országos Vérellátó Szolgálat,
o a magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok esetében az országos tisztifőorvos,
o az egészségbiztosítás informatikai rendszere esetében a NEAK,
o a gyógyszer-nagykereskedelem esetében az OGYÉI
jár el.

 

A most megjelent rendelkezések megerősítik azokat a korábbi döntéseket, melyek szerint az egészségügyben meghatározott feltételeknek megfelelő kórházak, a mentőszolgálat, az egészségügyi tartalék készletek kezelői, az OVSZ, egyes biológiai laborok, a NEAK (és az EESZT) informatikai rendszere, valamint a gyógyszer-nagykereskedelem egy része a nemzeti létfontosságú rendszerek közé tartozva alapvető fontosságú feladatokat látnak el, így különleges védelemben részesülnek és speciális irányítás alá tartoznak.

 

2. A MOL munkatársainak kérése a MOL Hygi Fluid fertőtlenítők kiszerelésével kapcsolatban.

 

A kézfertőtlenítőket gyártó MOL-cég képviselőjének tájékoztatása szerint „Több gyógyszertár szereli ki a MOL termékeket 100 vagy 500 g-os egységekbe. A hétvégén sajnos fényképpel együtt megjelent egy cikk az interneten. A fényképen látható volt a MOL-os fertőtlenítő oldat kiszerelve 100 g-os barna üvegben, a szignatúrán pedig a „Mol hygi fluid” termék név volt olvasható. A MOL jogászai szerint a MOL által gyártott fertőtlenítőszerek gyógyszertárban kiszerelhetők, szétmérhetők kisebb egységekbe, a MOL-nak nincs ez ellen kifogása, csak azt szeretnék kérni, hogy a szignatúrán már ne jelenjen meg a MOL felírat. Egyrészt a szétmérésért már a cég már nem vállal felelősséget, másrészt a MOL elnevezés védjegy oltalom alatt áll, valamint a megszokott logo és egyéb dizájn is fontos a cég számára. A gyógyszertárak számára fontos jelen helyzetben a fertőtlenítőszer kedvező áron történő beszerzése, mind belső használatra, mind a betegek ellátására. Örülök, hogy ebben a nehéz helyzetben a MOL ezzel tudja segíteni a patikákat. A gyógyszerészektől is pozitív visszajelzéseket kapok, hogy van elérhető fertőtlenítőszer a gyógyszer nagykereskedésekben kedvező áron. Kérem a gyógyszerész kollégákat, fontolják meg a Mol kérését.”

 

3. Az ügyeleti/készenléti szolgálatról

 

A 23. és 24. tájékoztatóban megjelent, ügyeleti/készenléti szolgálattal kapcsolatos javaslatot az alábbiakban ismétlem meg.

 

Az egészségügyi veszélyhelyzet fokozott fizikai, szellemi és lelki megterhelés különösen nagy azoknál a gyógyszertáraknál, amelyeknek ügyeleti / készenléti szolgálatot kell ellátni. Ezért célszerű az OGYÉI által határozatban ügyeleti/készenléti szolgálatra kötelezett gyógyszertáraknak az ügyeleti/készenlét alatti terhelés racionalizálása: reális igény, hogy az ügyeleti ellátást csak azok vegyék igénybe, akiknek ténylegesen sürgős ellátásra van szükségük. Ennek érdekében ezek a gyógyszertárak a gyógyszertár bejáratánál, ügyeleti ablakánál az alábbi (vagy szellemiségében ezzel azonos) tájékoztatót kihelyezhetik azzal, hogy ügyeleti/készenléti időben továbbra sem utasíthatják el a lakossági megkereséseket.

 

 

„Tisztelt Betegünk!
Gyógyszertárunknak az ügyelet után, napközben is biztosítani kell a betegek folyamatos gyógyszerellátását. A nappali és az éjszakai szolgálatot is ugyanazok a munkatársaink nyújtják. Ezért kérjük, hogy az ügyeletet csak az vegye igénybe, akinek fontos gyógyszerére sürgős szüksége van. Az ügyeleti/készenléti időben a gyógyszertár továbbra sem utasítja el a lakossági megkereséseket. Megértésüket köszöni a gyógyszertár vezetője.”

 

A tájékoztató szövegét országos tiszti főgyógyszerész úrral egyeztettem.

 

4. A Kamara a facebookon

 

A Kamara április 4-én elindította facebook oldalát.

 

 

Budapest, 2020. április 8.

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo