Koronavírus kamarai tájékoztató 24.

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos eddig közzétett valamennyi kamarai tájékoztató a Kamara honlapján megtalálható, ezek fontos információt hordoznak.

 

 

1. Új jogszabályi rendelkezések

 

Az új jogszabályi rendelkezések közül a gyógyszerészet szempontjából legfontosabbak az alábbiak:

 

 

A Magyar Közlöny 66. számában (április 6-án) jelent meg a Kormány 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról. A rendelet értelmében a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátásának megszervezése céljából

 

-  adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, amely a kérésnek köteles eleget tenni. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése ingyenes;

 

-  jogosult megismerni a koronavírusos megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett személyek, az ilyen személlyel kapcsolatban álló vagy kapcsolatba került, és ezért közegészségügyi-járványügyi szempontból veszélyeztetett személyek személyazonosító, lakcím- és egyéb elérhetőségi, egészségügyi, valamint a nyilvántartásokban szereplő adatait.

 

Az EESZT működtetője biztosítja, hogy az Operatív Törzs a koronavírusos megbetegedésekkel összefüggő – személyes adatokat is tartalmazó – információkat közvetlenül megkapja.

 

A Kormány 83/2020. (IV. 3.) sz. Korm. rendelete a belügyminiszter és az emberi erőforrások minisztere számára már megismerhetővé és kezelhetővé tette a betegellátó és az egészségügyi államigazgatási szerv kezelésében álló, valamint – az EESZT működtetője útján – az EESZT-ben kezelt személyes adatokat, így a mostani rendelkezés a korábbi egyfajta kiegészítéseként értelmezhető.

 

2. Pontosítás a gyógyszerészhallgatók önkéntes segítőként való foglalkoztatásáról

 

A 22. sz. kamarai tájékoztatóban már olvashatták, hogy a négy gyógyszerésztudományi kar vezetőivel közösen készített záróvizsga előtt álló és az alsóbb évfolyamokba járó gyógyszerészhallgatók koronavírus-járvány alatti önkéntes gyógyszertári munkavégzésére illetve a záróvizsga előtti szakmai gyakorlat teljesítésére irányuló szempontrendszert prof. dr. Bódis József az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára jóváhagyta. A szempontrendszert, valamint a javasolt önkéntes hallgatói megállapodás mintáját is csatoltam a tájékoztatóhoz.

 

Az önkéntes hallgatói megállapodás értelmezésével kapcsolatos félreértések elkerülése érdekében fontos hangsúlyozni, hogy
-  a megállapodás a hallgató, a hallgató képzéséért felelős egyetem és a fogadó szervezet (pl. gyógyszertár) vezetője által szignált hármas megállapodás,
-  a hallgató önkéntes segítői feladatkörben végzett tevékenysége beszámítható a gyakorlati képzés idejébe,
-  a hallgató tevékenysége a képzés során addig szerzett kompetenciáihoz igazodjék,
-  a hallgató díjazására vonatkozóan a hallgató a fogadó szervezet vezetőjével állapodhat meg,
-  a közzétett minta irányadó csupán, azt a szerződő felek – az adott gyógyszerésztudományi karral egyetértésben – a megadott szempontrendszernek megfelelően módosíthatják.

 

A fentieket is figyelembe vevő megállapodás-minta, valamint a szempontrendszer alábbiakban olvasható.

 

pdf Javasolt önkéntes hallgatói megállapodás mintája (479 KB) pdf (479 KB)

pdf Gyógyszerészhallgatók koronavírus-járvány alatti önkéntes munkavégzésére, illetve a záróvizsga előtti szakmai gyakorlat teljesítésére irányuló szempontrendszer (983 KB)

 

 

3. Az ügyeleti/készenléti szolgálatról

 

A 23. tájékoztatóban megjelent, ügyeleti/készenléti szolgálattal kapcsolatos javaslatot az alábbiakban ismétlem meg.

 

Az egészségügyi veszélyhelyzet fokozott fizikai, szellemi és lelki megterhelés különösen nagy azoknál a gyógyszertáraknál, amelyeknek ügyeleti / készenléti szolgálatot kell ellátni. Ezért célszerű az OGYÉI által határozatban ügyeleti/készenléti szolgálatra kötelezett gyógyszertáraknak az ügyeleti/készenlét alatti terhelés racionalizálása: reális igény, hogy az ügyeleti ellátást csak azok vegyék igénybe, akiknek ténylegesen sürgős ellátásra van szükségük. Ennek érdekében ezek a gyógyszertárak a gyógyszertár bejáratánál, ügyeleti ablakánál az alábbi (vagy szellemiségében ezzel azonos) tájékoztatót kihelyezhetik azzal, hogy ügyeleti/készenléti időben továbbra sem utasíthatják el a lakossági megkereséseket.

 

 

„Tisztelt Betegünk!
Gyógyszertárunknak az ügyelet után, napközben is biztosítani kell a betegek folyamatos gyógyszerellátását. A nappali és az éjszakai szolgálatot is ugyanazok a munkatársaink nyújtják. Ezért kérjük, hogy az ügyeletet csak az vegye igénybe, akinek fontos gyógyszerére sürgős szüksége van. Az ügyeleti/készenléti időben a gyógyszertár továbbra sem utasítja el a lakossági megkereséseket. Megértésüket köszöni a gyógyszertár vezetője.”

 

A tájékoztató szövegét országos tiszti főgyógyszerész úrral egyeztettem.

 

 

4. Új eljárásrendet adott ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ

 

Április 1-jén új eljárásrendet adott ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2020-ban azonosított új koronavírussal kapcsolatban követendő járványügyi és infekciókontroll szabályokról. Az új eljárásrend a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján 6 melléklettel együtt elérhető: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban-2020-03-16

 

 

5. A Kamara a facebookon

 

A Kamara április 4-én elindította facebook oldalát.

 

 

Budapest, 2020. április 7.

 

 

Dr. Hankó Zoltán
elnök, MGYK

 

epapir mgykogyei logo   aeek logo EESZT logomagyosz new

gyoftex logohum2neak logo dombor2neak logoelogo